Dopolnjen sklop uradnih listov do leta 1945

Dopolnjen sklop  - URADNI LISTI OD LETA 1945:

 UL DFJ IN FLRJ, UV PREZIDIJA LS FLRJ, VESTNIK ORGANOV ZA CENE in MEDNARODNE POGODBE DFJ in FLRJ,
Objavljeno: 04.12.2018

Št. zadetkov: 662