logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Literatura

/

Zbirke

/

Slovenski okraji in občine med obema vojnama - mikroštudije

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Slovenski okraji in občine med obema vojnama - mikroštudije
  • Slovenian districts and municipalities in the interwar period - microstudies
 • opis
  • V sklopu svojega obširnega raziskovalnega dela, v katerem se ukvarja predvsem z obdobjem prve Jugoslavije, je dr. Anka Vidovič Miklavčič posebno pozornost posvetila mikroštudijam o dogajanju v lokalnih administrativnih enotah. V zapisu ob njeni sedemdestletnici v Zgodovinskem časopisu je prof. dr. Miroslav Stiplovšek napisal: »Značilnost jubilantkine raziskovalne dejavnosti v zadnjih letih so tudi krajevnozgodovinske razprave o političnem življenju in drugem dogajanju v posameznih okrajih in občinah v obdobju 1929-1941. Mikroštudije o devetih okrajih in treh občinah so dragocene zlasti zato, ker osvetljujejo posebnosti posameznih manjših območij, ki v splošnih orisih ne morejo priti dovolj do izraza.« (Dr. Anka Vidovič-Miklavčič – sedemdesetletnica) Od takrat je seznamu dodala še mikroštudijo o okraju Kranj (1. del), ki mu bo v letu 2015 sledilo še nadaljevanje. Na portalu Zgodovina Slovenije – SIstory smo sklenili te študije zbrati na enem mestu, v zbirko pa bomo postopoma dodajali vse dosegljive materiale.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Drobci iz preteklosti kamniškega okraja v letih 1929-1941

Avtor: Anka Vidovič Miklavčič

Datum: 2005

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Društva in organizacije v meščanskem taboru v celjskem okraju 1929–1941
Civic Societies And Organisations In The Celje District In The Period 1929-1941

Avtor: Anka Vidovič Miklavčič

Datum: 2004

Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Iz mozaika preteklosti občine Vrhnika v letih 1929-1941
Upravna ureditev, prebivalstvo, kulturni dogodki in gospodarstvo

Avtor: Anka Vidovič Miklavčič

Datum: 2007

Muzejsko društvo Vrhnika

Kočevski okraj v desetletju pred aprilskim zlomom

Avtor: Anka Vidovič Miklavčič

Datum: 1999

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Mozaik preteklosti okraja Kranj v letih 1929-1935, 1. del
Kratek pregled upravne in cerkvene ureditve okraja

Avtor: Anka Vidovič Miklavčič

Datum: 2010

Mestna občina Kranj

Novomeški okraj v letih 1929-1941
The district of Novo mesto in the years 1929-1941

Avtor: Anka Vidovič Miklavčič

Datum: 2002

Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Okraj Slovenj Gradec v letih 1929-1941
The district Slovenj Gradec in the years 1929-1941

Avtor: Anka Vidovič Miklavčič

Datum: 1999

Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Prispevek k zgodovini ljutomerskega okraja v letih 1935-1941
Contribution to the History of Ljutomer District (1935-1941)

Avtor: Anka Vidovič Miklavčič

Datum: 1997

Inštitut za novejšo zgodovino

od 2, 9 vnosov