Vsebine


Novice


Stane Granda: Prva odločitev Slovencev za Slovenijo, 1999

Stane Granda: Prva odločitev Slovencev za Slovenijo: dokumenti z uvodno študijo in osnovnimi pojasnili. Ljubljana, Nova revija, 1999.

Predstavitev knjige avtorice Tanje Jakomin Kocjančič: Časopisje na Primorskem v letih 1941-1945 in njegova propagandna funkcija

Predstavitev knjige avtorice Tanje Jakomin Kocjančič: Časopisje na Primorskem v letih 1941-1945 in njegova propagandna funkcija. Založba INZ, 2021


Rdeči prapor: glasilo jugoslovanske socialne demokracije

Rdeči prapor: glasilo jugoslovanske socialne demokracije, 1989-1904, 1909-1910, 1920

Prispevki za novejšo zgodovino, 2018-2020

Prispevki za novejšo zgodovino:- letnik 58 (2018), št. 1, 2 in 3 - letnik 59 (2019), št. 1, 2 in 3 - letnik 60 (2020), št. 1, 2 in 3