Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)

Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem


PREDSTAVITEV


Vse od simbolnega začetka tranzicije, to je od padca berlinskega zidu, se je zanimanje za proces tranzicije povečevalo. Ker ta tematika v zadnjem času vse bolj prihaja v ospredje zanimanja evropske historiografije, so se z njo začele intenzivno ukvarjati tudi številne ustanove širom po Evropi. Na domačih tleh preobrazba slovenskega gospodarstva po letu 1991, z izjemo doktorske disertacije Aleksandra Lorenčiča, še ni bila predmet sistematične in poglobljene zgodovinske obravnave, zato smo v okviru portala Zgodovina Slovenije - SIstory oblikovali vsebinski sklop, ki odstira raziskave, sinteze in analize procesa tranzicije, in osvetljuje gospodarsko podobo Slovenije v obdobju 1990-2004.Izdelal:Proselit.net

© 2011 - 2023 Inštitut za novejšo zgodovino· Na prvo stran · Na vrh strani ·