Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)

Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem

VSTOPANJE V MEDNARODNE INTEGRACIJE

VSTOPANJE V MEDNARODNE INTEGRACIJE


Navezovanje samostojnih gospodarskih stikov s tujino, pretok blaga, storitev, kapitala in znanja iz Zahodne Evrope je bilo institucionalno povezano s priznanjem Slovenije. Do konca leta 1992 je Slovenijo priznalo že sto držav, postala je tudi članica OZN (Organizacije združenih narodov) in njenih specializiranih organizacij. Konec leta 1992 je postala članica Evropske banke za obnovo in razvoj, v začetku leta 1993 članica Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke in Mednarodne finančne korporacije. Po včlanitvi v GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) oktobra 1994 in v WTO (World Trade Organization) julija 1995, je začel julija 1995 veljati sporazum z državami EFTA (European Free Trade Association). V tega so bile takrat vpete Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica. Zatem se je Slovenija januarja 1996 pridružila Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini CEFTA.
Mejniki na poti v EU:


25. 6. 1991 Od razglasitve samostojnosti Slovenije je bilo vključevanje v EU prednostna naloga vlade.
7. 7. 1991 Brionska deklaracija. Ministrska trojka EU in predstavniki vseh strani, ki so vpletene v jugoslovansko krizo, se zavzamejo za medsebojno sodelovanje pri prekinitvi ognja in pogajanja o prihodnosti Jugoslavije.
15. 1. 1992 Evropska skupnost priznajo Republiko Slovenijo kot samostojno državo.
1. 9. 1993 Veljati začne Sporazum med Republiko Slovenijo in EGS (podpisan 5. 4. 1993).
15. 7. 1996 EU in Republika Slovenija parafirata Pridružitveni sporazum.
7. 3. 1996 Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o vložitvi prošnje za članstvo v EU.
10. 6. 1996 Podpisan je Pridružitveni sporazum in vložena prošnja za članstvo v EU.
01. 1. 1997 Začasni sporazum o trgovini med Slovenijo in EU stopi v veljavo (podpisan 11. 11. 1996).
Maj 1997 Slovenija je sprejela izhodišča strategije vključevanja v Unijo, v katerih je potrdila željo postati polnopravna članica EU.
15. 7. 1997 Državni zbor ratificira Pridružitveni sporazum.
September 1997 Vlada Republike Slovenije sprejme Strategijo za vključevanje v Evropsko unijo.
31. 3. 1998 Uraden začetek pogajanj za članstvo Slovenije v EU.
1. 2. 1999 Veljati začne Pridružitveni sporazum (ratificirali so ga Evropski parlament in vse države članice EU).
1. 3. 2002 Ukinitev nacionalnih valut držav EMU.
23. 3. 2003 Referendum o vstopu Slovenije v EU. Slovenski državljani so se z veliko večino (89,64 %) odločili za vstop v EU.
16. 4. 2003 Podpis Pristopne pogodbe v Atenah.
1. 5. 2004 Vstop Slovenije v EU.

Junija 1996 je Slovenija z EU podpisala Pridružitveni sporazum z veljavnostjo po ratifikaciji v parlamentih Slovenije in petnajstih članic EU. 15. julija 1997 je bil ratificiran Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki so delovale v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino (podpisano 10. junija 1996 v Luksemburgu) ter Protokolom, s katerim se je spreminjal Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo ne eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki so delovale v okviru Evropske unije, na drugi strani (podpisanim 11. novembra 1996 v Bruslju). Na podlagi podpisa sporazuma o pridružitvi sta pogajalski delegaciji Slovenije in EU 19. septembra 1996 parafirali tudi začasni sporazum o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino, veljati pa je začel z letom 1997. Ob podpisu sporazuma 10. junija 1996 je Slovenija zaprosila tudi za članstvo v Evropski uniji, sporazum pa je začel veljati februarja 1999.


Leta 2000 je bila sprejeta pogodba iz Nice, ki je z institucionalnimi spremembami omogočala širitev Unije, decembra 2001 pa je Lakenski svet naštel deset držav kandidatk, ki bi lahko zaključile pogajanja do leta 2002. Slovenija je bila med njimi in res je pogajanja z ostalimi devetimi kandidatkami zaključila decembra 2002 v Kopenhagnu. Evropski parlament je aprila 2003 podal soglasje k pristopni pogodbi, Svet unije pa je še isti mesec soglasno sprejel odločitev o sprejemu desetih držav pristopnic v Evropsko unijo. 23. marca 2003 so se državljani in državljanke Republike Slovenije na referendumu izrekli za vstop Slovenije v Evropsko unijo s kar 89,64-odstotno podporo.


1. maja leta 2004 je Slovenija postala polnopravna članica EU, 1. januarja leta 2007 je uvedla evro in 22. decembra tega leta postala še članica schengenskega območja. V prvi polovici leta 2008 je predsedovala Svetu Evropske unije.»SLOVENSKA POT IZ JUGOSLAVIJE V EVROPO«


»Kmet, »prvi v vasi«, se je odločil, da postane meščan, čeprav »zadnji v mestu«. V vasi mu sicer nihče ni nič hotel, toda ocenil je, da možnosti za boljšo življenje nima, ker sovaščani niso pripravljeni napraviti, kar že dolgo počno v sosednjih vaseh, in ker so se že začeli prepirati o dedih in njihovih grehih. Ko odide, se naseli na robu mesta in potrpežljivo čaka na dovoljenje, da bi ga spustili za obzidje. Postane ga sram, da je iz vasi, zato odvrže obleko in navade, ki ga izdajajo. Da bi meščanom ugajal, poskuša narediti vse tako, kot misli, da jim je prav, in sploh ne opazi, da jim je, dokler je ponižen, prav vseeno, kaj počne. Vstopi v vsa društva, kamor mu dovolijo. Najbolj vesel je, če sme plačati zapitek ali če ga pohvalijo, najbolj sram ga je, če mu omenijo nekdanje sovaščane. Meščani mu sicer kar naprej »pomagajo«, najraje z nauki. Počasi začne živeti bolje, kot je, ko je bil na vasi. Mnogo let mine, preden ugotovi, da se pravila za preselitev in celo prodajo v mesto stalno spreminjajo, da od »pomoči«, ki jo dobi, živijo mestni uradniki, in da o ničemer, kar počne, ne odloča sam. Nazaj ne more, saj so sosedje vse požgali, kam drugam tudi ne, saj je povsod le nered«. (Jože Mencinger: Začasnost samostojnosti? V: Nova Revija, št. 134/135, junij/julij 1993, str. 303-312).

Dr. Aleksander LorenčičIzdelal:Proselit.net

© 2011 - 2023 Inštitut za novejšo zgodovino· Na prvo stran · Na vrh strani ·