Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)

Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem

Slovenska valuta

SLOVENSKA VALUTA

Slovenska lipa


Slovenska lipa, katere idejni vodja je bil Bogdan Oblak – Hamurabi, je bila neuradna slovenska valuta. Pripravljala se je izdaja bankovcev v več vrednostih, vendar je do natisa prišel le bankovec za eno lipo in sicer spomladi leta 1990.


Slovenski tolar

Eden od temeljev ekonomske suverenosti je tudi lasten denar. Slovenska vlada je začela resno razmišljati o uvedbi vzporednega denarja že proti koncu leta 1990. 11. januarja 1991 pa je Skupščina Republike Slovenije sprejela sklep, ki je terjal pripravo predpisov za zaščito slovenskega gospodarstva in prebivalstva pred posledicami jugoslovanske denarne ureditve. Po končanem trimesečnem moratoriju, vezanem na Brionsko deklaracijo, so se stvari le začele pomikati naprej. V noči na 8. oktober 1991 je slovenska skupščina sprejela Zakon o denarni enoti Republike Slovenije, s katerim se je končala sedemdeset let stara dinarska navezanost Slovenije na Jugoslavijo. Slovenija je dobila svojo denarno enoto, slovenski tolar in stotine (menjalno razmerje med slovenskim tolarjem in dinarjem je bilo 1:1, z marko pa 1:32). Preden so v obtok prišli »pravi« bankovci, so bili v obtoku vrednostni boni. Uvedba slovenskega denarja je dokončno spremenila jugoslovanske trge v tuje, spremenilo se je tudi razmerje med vlado in Banko Slovenije; slednja je postala državna banka, ki je odgovarjala le skupščini, njena glavna naloga pa je postala skrb za trdnost valute.Vir: Franco Juri. V: Delo, leto XXXIII, št. 237, 09. 10. 1991, str. 1.


Dr. Aleksander Lorenčič
Izdelal:Proselit.net

© 2011 - 2023 Inštitut za novejšo zgodovino· Na prvo stran · Na vrh strani ·