Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)

Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem

RAZDELITEV LASTNIŠKIH CERTIFIKATOV

RAZDELITEV LASTNIŠKIH CERTIFIKATOV


Oktobra  leta 1993 je bilo izdanih prebivalstvu za 567 milijard tolarjev brezplačnih lastninskih certifikatov. Ti so potekli julija 1997, neizkoriščenih je ostalo 67 milijard tolarjev. V prvi polovici leta 1993 so pri Službi družbenega knjigovodstva (SDK) odprli 2.000.900 certifikatnih računov za vse državljane Slovenije.


Po ZLPP se je najprej predvidevalo, da bi se lastniški certifikati razdelili glede na delovno dobo. To je bilo kasneje leta 1993 v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij spremenjeno in lastniški certifikati so se razdelili med prebivalstvo po starostnem ključu in sicer  glede na njihovo starost na dan 5. december 1992 v naslednji nominalni vrednosti:


58 odstotkov lastniških certifikatov je bilo vloženih v pooblaščene investicijske družbe, 32 odstotkov jih je bilo plasiranih v podjetja, nekaj jih je ostalo neporabljenih.Primera časopisnih oglasov iz leta 1994, ki sta nagovarjala državljane k vložitvi lastniških certifikatov v PID:


Vir: Delo, letnik XXXVI, št. 205, 05. 09. 1994, str. 21.


Vir: Delo, letnik XXXVI, št. 208, 08. 09. 1994, str. 3.

Dr. Aleksander LorenčičIzdelal:Proselit.net

© 2011 - 2023 Inštitut za novejšo zgodovino· Na prvo stran · Na vrh strani ·