Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)

Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem

1

1. Grega Repovž: Intervju z dr. Jožetom Mencingerjem, Mladina, št. 46, 10. 11. 2006, str. 36-40; VIR: http://www.mladina.si/tednik/200646/clanek/slo-intervju--grega_repovz/ (10. 7. 2011).


2. Goran Novković: Intervju z Andrejo Böhm, Agens: časopis za privatizacijo, prestrukturiranje in razvoj, Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in Sklad Republike za razvoj, št. 64, november 1998, str. 2-5


3. Jakomin L. Alenka: Intervju z Antonom Ropom, Agens: časopis za privatizacijo, prestrukturiranje in razvoj, Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in Sklad Republike za razvoj, št. 2, oktober 1993, str. 2-3


4. Branko Vodušek: Intervju s Tonetom Simoničem, Agens: časopis za privatizacijo, prestrukturiranje in razvoj, Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in Sklad Republike za razvoj, št. 20, marec 1995, str. 2-3Izdelal:Proselit.net

© 2011 - 2023 Inštitut za novejšo zgodovino· Na prvo stran · Na vrh strani ·