Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)

Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem

Jeffrey Sachs

JEFFREY SACHS


Ameriški ekonomist, profesor na Harvardu, Jeffrey Sachs se je v pripravo slovenske privatizacijske zakonodaje vključil marca 1991. V stik s slovensko vlado je prišel s posredovanjem Janeza Drnovška konec leta 1990, nato pa ga je vlada najela kot svetovalca. Sachsu je bilo veliko do tega, da vsaj v eni državi pokaže uspešnost svojega modela, saj je doživljal neuspehe v drugih postsocialističnih državah. Slovenija pa je bila kot majhna in relativno razvita mnogo bolj obvladljiva in zato primerna za »eksperiment«. V Demosovi koaliciji je prišlo do spopada dveh povsem različnih gospodarsko-političnih konceptov, ki sta jih na zunaj poosebljala Jože Mencinger in Jeffrey Sachs. Prvi je bil za postopnost in pragmatičnost pri uvajanju reform, drugi za hitre spremembe oziroma tako imenovano »šok terapijo«. Rezultat tega je bil celo odstop podpredsednika Demosove vlade Mencingerja in finančnega ministra Marka Kranjca. Na koncu je po številnih kompromisih in dopolnilih zakona prevladal neke vrste vmesni model med Mencingerjevim in Sachsovim. Deloma tudi zato, ker Sachsove zamisli o enkratni, ne pa postopni izvedbi privatizacije ni bilo mogoče realno uresničiti in ker se procesa osamosvajanja ni dalo izvesti po zamišljenem idealnem modelu.

Dr. Aleksander Lorenčič
Izdelal:Proselit.net

© 2011 - 2023 Inštitut za novejšo zgodovino· Na prvo stran · Na vrh strani ·