Predstavitev zbornika Sočutje in stigma

Družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini (kratka verzija)

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2022
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Ivan Smiljanić (ur.)


 • Podroben opis
  (Iz recenzije dr. Jelke Piškurić)
  Monografija naniza prispevke enajstih avtorjev, ki so fokus svojega raziskovanja večinoma usmerili na življenjske razmere tistih ljudi, ki so se znašli na spodnjem koncu družbene lestvice. Skozi njihova dela se sprehodimo od odnosa do marginaliziranih skupin in različnih oblik skrbi za reveže do razumevanja in merjenja družbene neenakosti v socializmu ter vprašanja, kako nam gre v Sloveniji danes in kakšen bo pomen socialne države v prihodnosti. Spremljanje revščine in družbenega
  razslojevanja skozi perspektivo dolgega trajanja, od 19. stoletja pa vse do današnjih dni, ki vključuje različna politična in gospodarska stanja ter zajame procese industrializacije, modernizacije in širših družbenih sprememb, je osrednjega pomena. Monografija bralcu celovito predstavi postopno preobrazbo pogleda na revnejše sloje prebivalstva in marginalizirane skupine ter prevzemanje družbene odgovornosti zanje – od individualne krivde za revščino do zavedanja, da družbeno neenakost
  pravzaprav dopušča družbenoekonomska ureditev. /…/ Monografija, ki odstira različne vidike družbenih razlik in revščine v slovenski novejši zgodovini, predstavlja pomemben doprinos k raziskavam slovenske gospodarske in socialne zgodovine.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/49355
  • dcterms:title
   • Predstavitev zbornika Sočutje in stigma
   • Družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini (kratka verzija)
  • dcterms:subject
   • meščanstvo
   • delavstvo
   • marginalne skupine
   • socializem
   • socialna država
   • družbeni položaj
   • družbena neenakost
   • predstavitve
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Ivan Smiljanić (ur.)
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:language
   • slv