Zgodovinski arhiv Ljubljana

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Sistem


 • Podroben opis

  Založba: Zgodovinski arhiv Ljubljana
  Naslov: Mestni trg 27, p.p. 1614, 1001 Ljubljana, Slovenija
  Kontakti: e-pošta, Tel: + 386 (0)1 306 13 03, + 386 (0)1 306 13 17, Fax: +386 (0)1 426 43 03

  Naročilo tiskanih izvodov


  Sistory
  Zapisniki in drugi izbrani dokumenti iz arhiva občine Škofja Loka 1861 do 1918
  Avtor: Štukl, France
  Leto: 1979

  Sistory
  Knjiga hiš v Škofji Loki I
  Predmestja Karlovec, Trata, Studenec, Kapucinsko predmestje.
  Druga polovica 18. stoletja do 1980
  Avtor: Štukl, France
  Leto: 1981

  Sistory
  Arhivska zapuščina Petra Grassellija 1842-1933
  Avtor: Drnovšek, Marjan
  Leto: 1983

  Sistory
  Hranilnice in posojilnice na Dolenjskem in v Beli krajini od srede 19. stoletja do leta 1947
  Avtor: Skrabl, Zorka
  Hranilništvo v Škofji Loki v času od 1896 do 1947
  Avtor: Štukl, France
  Leto: 1983

  Sistory
  Knjiga hiš v Škofji Loki II
  Klobovsova ulica, Mestni trg, Spodnji trg, Cankarjev trg, Blaževa ulica.
  Druga polovica 18. stoletja do 1984
  Avtor: Štukl, France
  Leto: 1984

  Sistory
  Zveza kulturnih organizacij Kranj (1935) 1947-1980
  Inventar
  Avtor: Mravlja, Mija
  Leto: 1989

  Sistory
  Pedenarca, ksel, kelnarca, žnidar
  Socialnozgodovinska analiza izvora in poklicne strukture stanovalcev izbranih Ijubljanskih ulic Iz let 1869 - 1910
  Avtor: Studen, Andrej
  Leto: 1993

  Sistory
  Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani : 1895-1910
  Avtor: Šega, Judita
  Leto: 1993

  Sistory
  Arhitektura in urbanizem v Ljubljani : od omembe v pisnih virih leta 1144 do
  potresa leta 1895 in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Kulturno-informacijski center Križanke, 1994
  Avtor: Suhadolnik, Jože in Matić, Dragan
  Leto: 1994

  Sistory
  Pismo, pisava, pisar
  Prispevek k zgodovini kranjskih listin do leta 1300
  Avtor: Kos, Dušan
  Leto: 1994

  Sistory
  Kulturni utrip Ljubljane med prvo svetovno vojno
  Kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/14-1917/18
  Avtor: Matić, Dragan
  Leto: 1995

  Sistory
  Arhivska zapuščina Marjana Kozine (1907-1966), skladatelja, publicista in prevajalca
  Inventar
  Avtor: Skrabl, Zorka
  Leto: 1996

  Sistory
  Knjiga hiš v Škofji Loki III
  Stara Loka in njene hiše
  Avtor: Štukl, France
  Leto: 1996

  Sistory
  Spodnja Šiška - pušeljc Ljubljane:
  arhivski zapiski s poti vasi v predmestje: 1885-1914
  Avtor: Šuštar, Branko
  Leto: 1996

  Sistory
  Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini: Arhitekturni in zgodovinski oris predela med Ljubljanico,
  Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 1997
  Avtor(ji): Suhadolnik, Jože in Matić, Dragan
  Leto: 1997

  Sistory
  Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782). Transkripcije z regesti in komentarji
  Avtor: Otorepec, Božo in Matić, Dragan
  Leto: 1997
  Zbirka: Gradivo in razprave; 19

  Sistory
  Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), II
  Avtor: Otorepec, Božo in Matić, Dragan
  Leto: 1998
  Zbirka: Gradivo in razprave; 19

  Sistory
  Mestni trg z okolico in Ciril-Metodov trg: Arhitekturni in zgodovinski oris predela med
  grajskim hribom z gradom, Cankarjevim nabrežjem, Trančo, Stritarjevo ulico in podgrajskega dela
  Ciril-Metodovega trga ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Avtor: Suhadolnik, Jože in Anžič, Sonja
  Leto: 2000

  Sistory
  Novo mesto je bilo O letalskih napadih na Novo mesto med drugo svetovno vojno : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
  Avtor: Polenšek, Marko
  Leto: 2002

  Sistory
  Skrb za uboge v deželi Kranjski
  Socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918
  Avtor: Anžič, Sonja
  Leto: 2002

  Sistory
  Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg: Arhitekturni in zgodovinski oris
  mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana : atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Avtor: Suhadolnik, Jože, Anžič, Sonja
  Leto: 2003

  Sistory
  Ljubljanski župani skozi čas: 500 let ljubljanskih županov
  (1504-2004)
  Avtor: Anžič, Sonja, Hančič, Damjan, Šenk, Tatjana
  Leto: 2004

  Sistory
  Klarise na Kranjskem
  Avtor(ji): Hančič, Damjan
  Leto: 2005
  Zbirka: Gradivo in razprave; 26

  Sistory
  Lokalna oblast na Slovenskem 1945-1955
  Avtor(ji): Kopač, Janez
  Leto: 2006
  Zbirka: Gradivo in razprave; 29

  Sistory
  Novi trg z okolico: Arhitekturni in zgodovinski oris
  mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana : atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Avtor: Suhadolnik, Jože in Anžič, Sonja
  Leto: 2006
  Sistory
  Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik
  Avtor:
  Leto: 2007

  Sistory
  Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga: Arhitekturni in zgodovinski oris
  mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  Avtor: Suhadolnik, Jože in Anžič, Sonja
  Leto: 2009