Sekundarni pisni viri pri obravnavi izbirne teme Stičišča kultur v drugem letniku gimnazije

Avtor(ji): Potočnik, Dragan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Založnik(i): Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.), Ensitra prevajanje, Brigita Vogrinec s. p. (prev.)


 • Podroben opis
  O sekundarnih pisnih virih govorimo, kadar ni neposrednega stika med avtorjem vira in dogodki ali stanji, marveč je med avtorjem vira ter dogodki ali stanji eden ali več posrednikov. Sekundarni pisni viri so torej poročila, ki črpajo svoje znanje iz ohranjenih in dostopnih poročil. Strokovno-znanstvena literatura je praviloma namenjena ljudem, ki že imajo določeno strokovno predznanje. Za dobro znanstveno in strokovno literaturo velja, da avtor točno navaja, na podlagi katerih virov ali raziskav je prišel do svojih spoznanj. Prav tako mora podati informacije o tem, česar znanost še ne ve oziroma česar ni mogoče dokazati. Taki znanstveni opisi zahtevajo veliko truda pri branju, saj vsebujejo zelo veliko citiranj virov. Poljudno-znanstveni opisi tega ne vsebujejo. Namenjeni so širšemu občinstvu »radovednih laikov«. Značilnost takšnih del je zanimiv način pripovedovanja, ki v prvi vrsti ne podaja spoznanj o zgodovinskih odkritjih in interpretacij, temveč zmožnost podoživljanja in vživetje v samo pripoved. Njena prednost je predvsem v tem, da kompleksne stvari predstavlja na laže razumljiv način.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45918
  • dcterms:title
   • Sekundarni pisni viri pri obravnavi izbirne teme Stičišča kultur v drugem letniku gimnazije
  • dcterms:creator
   • Dragan Potočnik
  • dcterms:subject
   • zgodovinski viri
   • sekundarni pisni viri
   • strokovno-znanstvena literatura
   • poljudno-znanstvena literatura
   • stičišča kultur
   • historical sources
   • secondary written sources
   • professional and scientific literature
   • popular science literature
   • crossroads of cultures
  • dcterms:publisher
   • Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Vilma Brodnik (odg. ur.)
   • Tine Logar (lekt.)
   • Ensitra prevajanje, Brigita Vogrinec s. p. (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45918
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf