Ohranjanje spomina na preteklost in aktivni koraki v sedanjost - poučevanje o človekovih pravicah

Avtor(ji): Avsenik, Bernarda
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Založnik(i): Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.), Ensitra prevajanje, Brigita Vogrinec s. p. (prev.)


 • Podroben opis
  Kršitve človekovih pravic so bile v zgodovini človeštva pogoste, žal pa so mnoge izmed njih prisotne tudi v današnji, razviti družbi. Da bi učenci in učenke laže razumeli manipulacijo z ljudskimi množicami, genocid ter druge poti, v katere vodita sovraštvo in diskriminacija, in se jim znali izogniti, je pomembno, da pri izobraževanju in vzgoji tako doma kot v šolah tem tematikam namenimo ustrezno pozornost ter učence in učenke spodbujamo k dejavnostim, ki krepijo njihovo medsebojno razumevanje, spoštovanje, empatijo, solidarnost in sprejemanje prednosti multikulturne družbe, hkrati pa razvijajo kritično mišljenje in jih spodbujajo k aktivnemu državljanstvu. Sodelovanje učencev v mednarodnem projektu Krokus je primer dobre prakse, kjer se prek aktivne soudeležbe odzivajo na konkretna dejanja, spoznavajo pretekle in aktualne dogodke, kritično razmišljajo, zavzemajo stališča in ohranjajo spomin ter skupaj tkejo lepšo prihodnost za nas vse. Predstavljene pa so še možnosti poučevanja za človekove pravice v okviru izbirnega predmeta Verstva in etika, v okviru mednarodnih izmenjav, v okviru Noči knjige, s pisanjem apelov za spoštovanje človekovih pravic na 10. december, svetovni dan človekovih pravic, s srečanji s preživelimi taboriščniki in spominskim obiskom koncentracijskih taborišč Mauthausen in Gusen, s sodelovanjem v projektu Femina idr.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/45917
  • dcterms:title
   • Ohranjanje spomina na preteklost in aktivni koraki v sedanjost - poučevanje o človekovih pravicah
  • dcterms:creator
   • Bernarda Avsenik
  • dcterms:subject
   • človekove pravice
   • holokavst
   • krokus
   • medkulturnost
   • spoštovanje
   • human rights
   • Holocaust
   • Crocus
   • interculturality
   • respect
  • dcterms:publisher
   • Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Vilma Brodnik (odg. ur.)
   • Tine Logar (lekt.)
   • Ensitra prevajanje, Brigita Vogrinec s. p. (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:45917
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf