Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti: simpozij ob 100. obletnici Narodne vlade in 100. obletnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 8. november 2018

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2018
Založnik(i): Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Katja Škrubej, Jure Gašparič
Posamezni prispevki:
 • Grega Strban / Damijan Guštin / Katja Škrubej: Pozdravni in uvodni nagovori
 • Jurij Perovšek: Položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov
 • Filip Čuček: Izvršilna oblast na Slovenskem pred zlomom dvojne monarhije
 • Damijan Guštin: Obrambni sistem Države Slovencev, Hrvatov in Srbov
 • Bojan Balkovec: »Pozdravljamo ta sklep Narodne vlade«
 • Jurij Perovšek / Filip Čuček / Bojan Balkovec / Damijan Guštin / Zdenko Čepič / Rok Stergar / Aleš Novak: Razprava 1: Država SHS, njene institucije in zgodovinski kontekst
 • Aleš Gabrič: Šolske in kulturne ustanove med političnimi cilji in pravnimi okviri
 • Vladimir Simič: Ustavna komisija Narodne vlade
 • Franc Grad: Ustava in postavitev oblasti
 • Zdenko Čepič: Prevrat in revolucija v slovenskem zgodovinskem dogajanju: dejstva in misli
 • Franc Grad / Zdenko Čepič / Vladimir Simič / Aleš Gabrič / Katja Škrubej / Mirjam Škrk / Bojan Balkovec / Rok Stergar: Razprava 2: SHS, njene institucije in zgodovinski kontekst
 • Jure Gašparič: Slovenski pravniki v političnem življenju stare Avstrije in prve Jugoslavije
 • Katja Škrubej: Ivan Žolger in zadnji poskus revizije ustave v Habsburški monarhiji: povezave s snovanjem ustavnih podlag za novo politično skupnost?
 • Andrej Rahten: Slovenski pravniki na diplomatskem parketu do mednarodnega priznanja nove države
 • Mirjam Škrk: Prispevek Ivana Žolgerja in Katedre za mednarodno pravo ljubljanske Pravne fakultete k nastanku slovenske državnosti
 • Janez Kranjc: Gregor Krek in njegov prispevek k oblikovanju pravosodne knjižnice
 • Rok Stergar: Sodnik Milčinski in njegova pot v Jugoslavijo: razpad Avstro-Ogrske in nastanek Jugoslavije s perspektive poučenega sodnika
 • Jure Gašparič / Katja Škrubej / Andrej Rahten / Mirjam Škrk / Janez Kranjc / Rok Stergar / Jurij Perovšek / Aleš Gabrič / Vladimir Simič: Razprava 3: Slovenski pravniki in Pravna fakulteta v življenju nove politične skupnosti


  • Podroben opis
   Kako so z ustanovitvijo nove državne tvorbe, Države SHS in nato Kraljevine SHS, povezani pravniki in kako je s tem procesom povezana ustanovitev Pravne fakultete? Kdo so bili člani slovenske vlade v novembru 1918? Kateri pravniki in s katerimi kariernimi izkušnjami v razpadli Avstro-Ogrski so bili dejavni v vladi, v okviru fakultete in nasploh v politiki? Na kakšne načine in na podlagi katerih prepričanj ter vizij? Kakšen je bil razkorak med politično realnostjo in pravnimi okviri – tistimi, ki so razpadali in tistimi, ki so jih šele vzpostavljali? Kateri so relevantni mednarodnopravni, ustavno-, upravno-, a tudi zasebnopravni vidiki vzpostavitve novih razmerij po razpadu Avstro-Ogrske? Kako je izgledala in kako je delovala izvršna oblast pred letom 1918 in kako kasneje? Katere vzporednice se ponujajo z obdobjem druge svetovne vojne in z obdobjem razpadanja Jugoslavije? Stota obletnica razpada habsburške monarhije in oblikovanja Narodne vlade SHS ter bližajoča se obletnica nastanka ljubljanske univerze s Pravno fakulteto ponujata prvovrstno spodbudo za iskanje odgovora na zgoraj zastavljena vprašanja. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Inštitutu za novejšo zgodovino smo se zato odločili, da pripravimo znanstveni posvet, kjer bomo skušali osebe, procese in kontekste med pravom in politiko kar najbolj vsestransko osvetliti.