Individuals, Families, and the State in Early Modern Empires: the case of the Venetian Stato da Mar

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Bojan Balkovec (tehn. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38403
  • dcterms:title
   • Individuals, Families, and the State in Early Modern Empires: the case of the Venetian Stato da Mar
  • dcterms:alternative
   • Posamezniki, družine in država v imperijih zgodnjega novega veka. Primer beneškega Stata da Mar
  • dcterms:creator
   • Monique O’Connell
  • dcterms:subject
   • Venice
   • Empire
   • Family
   • Administration
   • Networks
   • Benetke
   • imperij
   • družina
   • upravljanje
   • omrežja
  • dcterms:abstract
   • This article takes a Carpaccio painting as an entry point to the functioning of the Venetian maritime state in the late medieval and early modern period and offers an introduction to the historiographical issues surrounding Venice’s Renaissance empire. The article demonstrates how ties of kinship and clientage were used to construct and maintain Venetian governance in its maritime territories. While earlier historiography conceptualized these territories within a colonialist or a nationalist framework, this article contends that empire is a useful framework of analysis for Venice, looking at how the Venetian case fi ts within defi nitions of early modern empires.
   • Pričujoča razprava o delovanju beneške pomorske države v poznem srednjem veku in v začetku novega veka, ki je za svoje izhodišče uporabila sliko Vittoreja Carpaccia, predstavlja uvod v obravnavo historiografskih vprašanj, povezanih z beneškim novoveškim imperijem. Tekst razkriva, kako so beneški rektorji (upravitelji) v pomorskem delu beneškega imperija pri vzpostavljanju in vzdrževanju oblasti uporabljali sorodstvene vezi in koncept klientaže (pokroviteljstva). Medtem ko je starejše zgodovinopisje obravnavalo ta ozemlja v konceptualnem kontekstu kolonializma ali pa v kontekstu nacionalizma, pričujoča razprava zagovarja tezo, da je za Benetke bolj ustrezen kontekst imperija, in poskuša ugotoviti, v kolikšni meri primer Beneške republike ustreza defi nicijam imperijev v zgodnjem novem veku.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odg. ur.)
   • Dušan Mlacović (nam. odg. ur.)
   • Bojan Balkovec (tehn. ur.)
   • Nives Sulič Dular (prev. ang.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
   • Mariann Nagy (prev. ang.)
   • Dóra Czeferner (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38403
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf