Javnost in meščanstvo na Slovenskem v 19. stoletju

Avtor(ji): Oven, Damjan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2016
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Irena Selišnik (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/36137
  • dcterms:title
   • Javnost in meščanstvo na Slovenskem v 19. stoletju
  • dcterms:creator
   • Damjan Oven
  • dcterms:subject
   • slovensko meščanstvo
   • 19.st.
   • časopisna poročanja
   • liberalci
   • Habermas, Jurgen
   • magistrska dela
   • Slovenian bourgeoisie
   • 19th century
   • newspaper accounts
   • liberals
   • Habermas, Jurgen
   • master's theses
  • dcterms:abstract
   • Prispevek zadeva vprašanje slovenskega meščanstva v devetnajstem stoletju. Problematiko definiranja meščanstva, kot posebne družbene skupine, poskuša razrešiti z vpeljavo Habermasovega koncepta, tako imenovane »meščanske javnosti«. Tu ne gre za preprosto aplikacijo že obstoječe teorije, saj specifika avstrijskega prostora tega ne dopušča. Praktična analiza je postavljena v analizo slovenskega liberalnega periodičnega tiska. Pri čemer je kritično ovrednoten že sam koncept liberalen. Analiza je podrejena specifiki prostora. Pri tem se delo opredeljuje o izvoru slovenskega meščanstva, posledicam izvora ter o narodnem vprašanju. Delo analizira razmerje med družbeno skupino, katere osnovna lastnost je provincialnost in vršitev javne kritike
   • This text analyzes Slovenian bourgeois society in 19. century. Theory is based on Jürgen Habermas concept of »public sphere«. It is based on analyzing Slovenian liberal periodical literature and on analyzing personal lives of specific Slovenians liberals. The text provides insides into censorships with public notoriety.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Irena Selišnik (mentor)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv