Hranilnice in posojilnice na Dolenjskem in v Beli krajini od srede 19. stoletja do leta 1947

Hranilništvo v Škofji Loki v času od 1896 do 1947

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1983
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, Novo mesto - Škofja Loka
Soavtor(ji): Traute Sežun (prev. nem.), Valter Bohinec (prev. nem.)
Zbirka: Gradivo in razprave ; 5
Identifier: COBISS.SI-ID 36770816


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/31137
  • dcterms:title
   • Hranilnice in posojilnice na Dolenjskem in v Beli krajini od srede 19. stoletja do leta 1947
   • Hranilništvo v Škofji Loki v času od 1896 do 1947
  • dcterms:creator
   • Zorka Skrabl
   • France Štukl
  • dcterms:subject
   • arhivsko gradivo
   • hranilnice
   • Dolenjska
   • Bela Krajina
   • Škofja Loka
   • 19. in 20. stoletje
   • archive sources
   • savings banks
   • Dolenjska
   • Bela Krajina
   • Škofja Loka
   • 19th and 20th century
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Novo mesto - Škofja Loka
  • dcterms:isPartOf
   • Gradivo in razprave ; 5
  • dcterms:contributor
   • Traute Sežun (prev. nem.)
   • Valter Bohinec (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 36770816
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf