Predpisi za zaščito delavstva

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1924
Založnik(i): Tiskovna zadruga, Ljubljana
Avtorske pravice:

Public Domain Mark
This work (Predpisi za delavstvo, by Tiskovna zadruga), identified by Zgodovina Slovenije - SIstory , is free of known copyright restrictions.
To delo avtorskopravno ni varovano. • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26802
  • dcterms:title
   • Predpisi za zaščito delavstva
  • dcterms:subject
   • varstvo pri delu
   • zakonodaja
   • safety at work
   • legislation
  • dcterms:tableOfContents
   • Zakon o inšpekciji dela--Uredba o razdelitvi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na 10 oblasti inšpekcije dela in o njih sedežih--Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih odredbah v podjetjih--Obča določila--Higiena dela.--Delovni prostori in način njih gradnje--Čistota delovnih prostorov--Zračenje, razsvetljava, kurjava--Sredstva za zaščito oči, pljuč, rok, nosa in telesa vobče--Varnost ob delu--Prehodi--Predpisi glede požara--Uporabljanje pare pod pritiskom--Uporabljanje motorjev, transmisij in delovnih strojev--Verige, kljuke, obroči, naprave za dviganje, zabijanje in dvigala (lifti)--Delavska stanovanja--Specialna določila--Stavbinstvo--Industrija in uporabljanje svinca--Uporabljanje svinčevega belila za barvanje--Pihanje stekla v steklarski industriji--Zaščita delavcev v podjetjih, ki delajo z elektriko--Delo v stisnjenem zraku--Železnice za poljska in gradbena dela--Mehanične pralnice perila--Tiskarska podjetja--Proizvajanje in uporabljanje kalcijevega karbida in acetilena--Kamenolomi, kopanje ilovice, peska in gramoza--Proizvajanje sladkorja--Proizvajanje papirja--Brodarstvo--Nad palubo--Pod palubo--Varnostne odredbe ob delu--Kotli in parni stroji--Priloge--Delovni red za obrate, ki delajo samo podnevi--Delovni red za obrate z neprestanim delom--Register o boleznih delavcev v podjetjih, ki delajo s svincem, in v podjetjih, kjer se piha steklo--Zdravstveno stanje delavstva, zaposlenega pri podjetju, ki dela s svinčevimi spojinami po periodičnih zdravniških pregledih--Stanje delavcev (delavk), preko 18 let starih, zaposlenih pri podjetju--Stanje mladostnih delavcev pod 14. letom starosti,zaposlenih pri podjetju--Stanje mladostnih delavcev od dovršenega 13. do dovršenega 17. leta, zaposlenih pri podjetju--Pravilnik o zaposlovanju inozemskih delavcev--Odločba, da je smatrati ruske begunce glede zaposlovanja na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev za enake domačim delavcem--Uredba o delovnem času v obrtnih podjetjih--Uredba o delovnem času v trgovinskih podjetjih--Uredba o odpiranju in zapiranju obratov--Pravilnik o podaljševanju delovnega časa v industrijskih in rudarskih podjetjih na podstavi sporazuma med lastniki podjetij in njih pomožnim osebjem--
  • dcterms:publisher
   • Tiskovna zadruga, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv