Koroški kmet, delavec in - plebiscit ali agrarno vprašanje na Koroškem

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1920
Avtorske pravice:

Public Domain Mark
This work ( Koroški kmet, delavec in - plebiscit ali agrarno vprašanje na Koroškem by unknown ), identified by Zgodovina Slovenije - SIstory , is free of known copyright restrictions.
To delo avtorskopravno ni varovano. • Podroben opis

  Koroški kmet, delavec in — plebiscit

  ali agrarno vprašanje na Koroškem.

  Ljubi koroški rojaki! Prosim vas, dragi koroški kmetje in kajžarji in vsi težaki, ki delate z rokami in se trudite v trudu in znoju svojega obraza za svoj vsakdanji kruh, prosim Vas, preberite sledeče vrstice, počasi, pazno.

  Na Slovenjem Koroškem, to je v Rožu in Podjuni, torej v A pasu, ki šteje okrog 80.000 prebivalcev, imamo še danes čez 20 velikanskih obsežnih nemških veleposestij, ki vsa skupaj merijo čez 80.000 hektarov (oralov). Poglejmo si jih te nemške barone in grofe, ki so si prilastili slovensko zemljo.

  Nemška veleposestva v pasu A:

  Nemška plajberška rudokopna družba (BI.U.W.U.) v Mežici in Črni — 5754 ha;

  grof Oskar Kristalnig v srednjih Trušnjah in Važenberku — 2780 ha;

  grof Dietrichstein v Rožeku, Vrbi in okolici — 10.622 ha;

  baron Ehifeld v Sipru pri Žihpoljah — 560 ha;

  baron Kaiserstein na Spodnjem Jezerskem - 2223 ha;

  grof Zeno Goëss v Gradišču — 445 ha;

  grof Leop. Goëss v okolici Žrelca — 2893 ha;

  baron Helldorf v Grebinju, Pustrici, Št. Petru, Krčanjah, Kloštru, Vovbrah in Trušnjah — 7420 ha;

  grof Henkel Donnersnmrk; v okolici Velikovca in Prevalj — 10.816 ha;

  vitez Jessernig v Šmarjeti in Tolerbergu — 574 ha;

  princ Lichtenstein v Rožeku, Vetrinju in Podrožčici — 4231 ha;

  grof Lodrou-Laterano v Medvedjem dolu in Podrožčici — 1906 ha;

  Kajetan Nagele v okolici Velikovca — 930 ha;

  knez (Fürst) Orsini-Rosenberg v Žrelcu, Grabštanju, Kamnu, Žoneku, Hodišah

  in v celi Podjuni — 8161 ha;

  Seifritz Frid. na Miklavčevem, Obirskem in Žitaravasi — 873 ha;

  grof Thurn-Valsassina v Pliberku, Železni Kaplji, Orni in drugod — 12.224 ha;

  grof Douglas Valsassina v Guštanju, Ravnah, Prevaljah, Urški gori (skoro cela) — 4 950 ha;

  baron Ujlaky Hrišler v Spodnjem Dravogradu in drugod — 2.152 ha;

  grof Thurn-Valsassina v okolici Pliberka, — 4.147 ha;

  Vsa našteta (19) veleposestva merijo skupno 83.641 ha. — K tem pridejo še vsa bivša erarična (državna) veleposestva, gozdovi, ki tudi znašajo čez 10.000 ha.

  Dragi kmetje in delavci!

  Kakor vidite iz verodostojnih podatkov, ki so povzeti iz nemškega „Forst-kalendra“, ima 20 nemških veleposestnikov, to je grofov in baronov, toliko sveta, toliko zemlje, da pride na vsakega prebivalca v coni A najmanj po 1 hektar! Ali ni to kulturni gospodarski škandal! In veste, koliko hektarov merijo nemška veleposestva v slovenski coni B (II)? V coni B, to je v severni celovški okolici in severno od Vrbe znašajo nemška veleposestva še čez 40.000 hektarov, tako da merijo vsa veleposestva v Slovenski Koroški nad 130 000 hektarov.

  Cela Slovenska Koroška z Zilo in Kanalom pa meri približno 280.000 hektarov. Toraj posedajo nemški grofje in baroni skoro polovico slovenske zemlje! V coni A pa imajo grofje in baroni še več kot polovico zemlje v svojih rokah. Zdaj pa po­mislite: 20 baronov ima toliko zemlje v svoji posesti kakor 80.000 Slovencev, slovenskih kmetov in delavcev.

  Dragi Korošec!

  To vnebovpijočo družabno krivico lahko odpraviš na dan glasovanja s tem, da voliš in glasuješ za Jugoslavijo in sicer ne samo ti, ampak cela tvoja družina, vsi tvoji znanci in sosedje. Potrudi se, da greste vsi k glasovanju.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20822
  • dcterms:title
   • Koroški kmet, delavec in - plebiscit ali agrarno vprašanje na Koroškem
  • dcterms:subject
   • jugoslovanska propaganda
   • Koroška
   • koroški plebiscit
   • koroški Slovenci
   • narodnostno vprašanje
   • letak
   • Yugoslav propaganda
   • Carinthia
   • Carinthia plebiscite
   • Carinthian Slovenes
   • ethnic question
   • leaflet
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv