Partizanski fotograf in organizator partizanske fotoreporterske službe Franjo Veselko (1905-1977)

Avtor(ji): Vončina, Dejan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.), Tine Logar (lekt.), Borut Praper (prev. ang.)


 • Podroben opis

  Franjo Veselko (1905-1977), profesor zgodovine in geografije, je bil od 1943 do konca druge svetovne vojne partizanski fotograf in organizator fotoreporterske službe. Od aprila 1944 do maja 1945 je vodil fotosekcijo propagandne komisije pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in poučeval na partizanski gimnaziji v Črnomlju. V tem obdobju je posnel okoli 2000 raznovrstnih fotografij, ki presegajo dokumentarni nivo, kar ga uvršča v vrh partizanske fotografije. S svojim teoretičnim znanjem na področju propagandne fotografije je Veselko napisal številne smernice, kaj in kako naj partizanski fotoreporterji snemajo na terenu. Veselko sodi med ključne osebe na področju organiziranja partizanske fotoreporterske službe.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20551
  • dcterms:title
   • Partizanski fotograf in organizator partizanske fotoreporterske službe Franjo Veselko (1905-1977)
  • dcterms:creator
   • Dejan Vončina
  • dcterms:subject
   • 2. svetovna vojna
   • Slovenija
   • Bela krajina
   • partizanska fotoreporterska služba
   • partizanska propagandna fotografija
   • World War II
   • Slovenia
   • Bela krajina
   • partisan Photojournalist Service
   • partisan propaganda photography
  • dcterms:abstract
   • Franjo Veselko (1905-1977), profesor zgodovine in geografije, je bil od 1943 do konca druge svetovne vojne partizanski fotograf in organizator fotoreporterske službe. Od aprila 1944 do maja 1945 je vodil fotosekcijo propagandne komisije pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in poučeval na partizanski gimnaziji v Črnomlju. V tem obdobju je posnel okoli 2000 raznovrstnih fotografij, ki presegajo dokumentarni nivo, kar ga uvršča v vrh partizanske fotografije. S svojim teoretičnim znanjem na področju propagandne fotografije je Veselko napisal številne smernice, kaj in kako naj partizanski fotoreporterji snemajo na terenu. Veselko sodi med ključne osebe na področju organiziranja partizanske fotoreporterske službe.
   • From 1943 until the end o f World War II, Franjo Veselko (1905-1977), professor of history and geography, was a partisan photographer and organiser of the Photojournalist Service. Since April 1944 until May 1945 he managed the photography section of the Propaganda Commission within the Presidency of the Slovenian National Liberation Council and taught at the partisan gymnasium (secondary school) in Črnomelj. In this period he made around 2000 diverse photographs, transcending the mere documentary level, which places Franjo Veselko at the very peak of partisan photography. With his theoretical knowledge in the field of propaganda photography, Veselko wrote several guidelines about what the partisan photojournalists should focus on and how to take photographs in the field. Veselko belongs among the key Personalities in the field of organising the partisan Photojournalist Service.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
   • Tine Logar (lekt.)
   • Borut Praper (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:20551
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf