»Nuestros Espanoles«

Donesek k vlogi jugoslovanskih/ slovenskih prostovoljcev v španski državljanski vojni 1936-1939

Avtor(ji): Lešnik, Avgust
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.), Tine Logar (lekt.), Borut Praper (prev. ang.)


 • Podroben opis

  Državljanska vojna v Španiji (1936-1939) je razklala domačo in svetovno javnost. Španske konservativne sile in vojaška hunta so imele podporo v nemškem nacizmu in italijanskem fašizmu, obrambo Španske republike pa je aktivno podprla demokratična svetovna javnost in nudila španskemu ljudstvu moralno, gmotno pomoč, pa tudi udeležbo prostovoljcev. Najcelovitejši vpogled v problematiko »naših Špancev« (prostovoljcev iz Jugoslavije) nam daje zbirka KPJ in španska državljanska vojna, ki jo hrani Arhiv Jugoslavije v Beogradu. KPJ je bila v Kraljevini Jugoslaviji edini organizator v nudenju podpore in pomoči republikanski strani. V času druge (socialistične) Jugoslavije je bilo razmeroma veliko objavljenega na temo jugoslovanskih prostovoljcev v Španiji, vendar ni bila ta tema nikoli predmet izčrpnega raziskovalnega dela. Več ali manj je vse, razen redkih izjem, ostalo na ravni zbiranja spominov udeležencev vojne v Španiji. V študiji je podana analiza strukture prostovoljcev iz Jugoslavije (starost, poklic, spol, politično pripadnost, nacionalnost idr.), v dodatku pa nov poimenski seznam, ki temelji na novejših mednarodnih raziskavah in primerjalni metodi. Avtor opozarja, da v seznamih nemalokrat prihaja do dvojnega štetja zaradi neenakih kriterijev. Seznam se je povečal s 1664 leta 1971 na 1927 oseb »jugoslovanskega« izvora, 574 od teh jih izvira iz slovenskih dežel.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20534
  • dcterms:title
   • »Nuestros Espanoles«
   • Donesek k vlogi jugoslovanskih/ slovenskih prostovoljcev v španski državljanski vojni 1936-1939
  • dcterms:creator
   • Avgust Lešnik
  • dcterms:subject
   • Španija
   • državljanska vojna (1936-1939)
   • ljudska fronta
   • falanga
   • Mednarodni odbor za nevmešavanje v Španiji
   • jugoslovanski/slovenski prostovoljci v mednarodnih brigadah
   • Komunistična partija Jugoslavije
   • Spain
   • Civil War (1936-1939)
   • People's Front
   • Phalanx
   • International Committee for Non-Intervention in Spain
   • Yugoslav/Slovenian volunteers in international brigades
   • Communist Party of Yugoslavia
  • dcterms:abstract
   • Državljanska vojna v Španiji (1936-1939) je razklala domačo in svetovno javnost. Španske konservativne sile in vojaška hunta so imele podporo v nemškem nacizmu in italijanskem fašizmu, obrambo Španske republike pa je aktivno podprla demokratična svetovna javnost in nudila španskemu ljudstvu moralno, gmotno pomoč, pa tudi udeležbo prostovoljcev. Najcelovitejši vpogled v problematiko »naših Špancev« (prostovoljcev iz Jugoslavije) nam daje zbirka KPJ in španska državljanska vojna, ki jo hrani Arhiv Jugoslavije v Beogradu. KPJ je bila v Kraljevini Jugoslaviji edini organizator v nudenju podpore in pomoči republikanski strani. V času druge (socialistične) Jugoslavije je bilo razmeroma veliko objavljenega na temo jugoslovanskih prostovoljcev v Španiji, vendar ni bila ta tema nikoli predmet izčrpnega raziskovalnega dela. Več ali manj je vse, razen redkih izjem, ostalo na ravni zbiranja spominov udeležencev vojne v Španiji. V študiji je podana analiza strukture prostovoljcev iz Jugoslavije (starost, poklic, spol, politično pripadnost, nacionalnost idr.), v dodatku pa nov poimenski seznam, ki temelji na novejših mednarodnih raziskavah in primerjalni metodi. Avtor opozarja, da v seznamih nemalokrat prihaja do dvojnega štetja zaradi neenakih kriterijev. Seznam se je povečal s 1664 leta 1971 na 1927 oseb »jugoslovanskega« izvora, 574 od teh jih izvira iz slovenskih dežel.
   • The Spanish Civil War (1936-1939) divided the Spanish and global community. The Spanish conservative forces and military junta were supported by the German nazism and Italian fascism, while the defence of the Spanish Republic was actively supported by the democratic global community, which provided the Spanish people with the moral support, material aid as well as the participation of volunteers. The most thorough insight into the issue of »our Spaniards« (volunteers from Yugoslavia) is provided by the collection Communist Party of Yugoslavia and the Spanish Civil War, kept in the Archives of Yugoslavia in Belgrade. In the Kingdom of Yugoslavia, the Communist Party of Yugoslavia was the only organiser of aid and assistance for the Republican side. In the Second (socialist) Yugoslavia, quite a lot of material was published with regard to Yugoslav volunteers in Spain. However, this topic has never been the subject of extensive research. More or less everything, save for few exceptions, remained at the level of collecting the memories of the participants of the Spanish Civil War. This study provides an analysis of the structure of Yugoslav volunteers (age, profession, sex, political adherence, nationality, etc.), and the appendix contains a new list of names based on the more recent international research and the comparative method. The author emphasises that double entries often occur in the lists due to inconsistent criteria. In comparison with the 1971 list of 1664 persons, the current list includes 1927 persons of »Yugoslav« origin, 574 of these Slovenians.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
   • Tine Logar (lekt.)
   • Borut Praper (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:20534
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf