Avstrija. Jugoslavija. Slovenija

Slovenska narodna identiteta skozi čas

Lipica, 29. maj - 1. junij 1996

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Dušan Nećak (ur.)
Zbirka: Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani; 1
Identifier: COBISS.SI-ID 65752320
Posamezni prispevki:
 • Dušan Nećak: Spoznanja raziskovalnega projekta Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta v času
 • Milan Kučan: Nagovor udeležencem znanstvene delavnice Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas
 • Gerhard Wagner: Otvoritveni govor
 • Peter Štih: Pozdravni govor
 • Dušan Nećak: Avstrija. Jugoslavija. Slovenija, Slovenska narodna identiteta skozi čas
 • Arnold Suppan: Najnovejša avstrijska dela o slovenski identiteti
 • Andreas Moritsch: Narodna identiteta - nujnost ali anahronizem?
 • Vasilij Melik: Problemi v razvoju slovenske narodne identitete (do 1941)
 • Janko Prunk: Razvoj slovenske narodne identitete v prvi Jugoslaviji
 • Peter Vodopivec: Nekaj opozoril na vzporednice in razlike v narodnem oblikovanju Slovencev in Bretoncev
 • Janez Cvirn: Deželna in narodna zavest na (Spodnjem) Štajerskem
 • Franc Rozman: Socialna demokracija na Slovenskem in narodno vprašanje
 • Igor Grdina: Konstituiranje slovenske narodne identitete in slovenska književnost (v trikotniku Avstrija - Jugoslavija - Slovenija)
 • Matjaž Kmecl: Regionalizem in slovenska literatura z vidika slovenske narodne identitete
 • Albina Nećak Lük: Jezikovna identiteta in jezikovno načrtovanje pri Slovencih
 • Frane Jerman: Slovenska narodna identiteta in slovenska filozofija
 • Nace Šumi: Slovensko in nemško v umetnosti na Slovenskem
 • Katarina Bedina: Zgodovinska izhodišča identitete slovenskega glasbenega dela
 • Igor Cvetko: Ljudska glasba in slovenska identiteta
 • Janek Musek: Psihološke prvine narodne identitete in analiza slovenske samopodobe
 • Metka Fujs: Oblikovanje narodne identitete pri prekmurskih in porabskih Slovencih
 • Avguštin Malle: Narodna identiteta pri koroških Slovencih v 19. stoletju
 • Feliks J. Bister: Biti Slovenec v Avstriji
 • Jože Pirjevec: Vpliv slovensko-italijanskih odnosov na identiteto Slovencev v Italiji
 • Boris M. Gombač: Rast in razvoj dveh nacionalnih identitet v večnarodnostnem Trstu (1848-1975)
 • Božidar Jezernik: Verska pripadnost in narodna identiteta v ekstremnih razmerah