Narodna galerija je osrednja ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja.

Prizadevanja za ustanovitev galerije segajo v drugo polovico 19. stoletja, do njene uresničitve pa je prišlo leta 1918, ko je bilo ustanovljeno društvo Narodna galerija. Prva stalna zbirka je bila javnosti na ogled leta 1930, s 1. julijem 1946 pa je galerija postala državna ustanova. Ko je bila sredi 20. stoletja ustanovljena Moderna galerija, je po strokovnem dogovoru prevzela del zbirke Narodne galerije.

Uresničevanje poslanstva Narodne galerije ne bi bilo mogoče brez njenih strokovnih oddelkov in zbirk. Tako galerijo med drugim sestavljajo kustudiat, restavratorski atelje, oddelek za izobraževanje in animacijo, specialna knjižnica in oddelek dokumentacije. Zbirke, ki jih Narodna galerija hrani, pa so stalna zbirka likovnih del, fototeka, knjižnica, specialna zbirka arhivsko-dokumentarnega gradiva in zbirka plakatov.

Specialna knjižnica poleg umetnostnozgodovinskega in muzejskega gradiva vključuje tudi tiskovine, ki so izšle v založništvu Narodne galerije. Med arhivsko-dokumentarnim gradivom so pozivi k ustanovitvi galerije, njeni pravilniki in temu sorodne objave, med monografskimi publikacijami pa večji delež obsegajo razstavni katalogi galerijskih razstavnih projektov.

 • Lada, društvo srbskih umetnikov v Beogradu in Lada, društvo slovenskih likovnih umetnikov v Ljubljani
  III. razstava
  MCMXLI, Ljubljana, 23. marca do 13. aprila, Jakopičev paviljon
  Leto: 1941
  Jakopičev paviljon, Ljubljana
 • VII. razstava
  Galerija Obersnel, Ljubljana, Gosposvetska 3
  Razstavlja Dušan Petrič
  Od 1. do 15. jan. 1941
  Leto: 1941
  Galerija Obersnel, Ljubljana
 • Dolenjska vas: la mostra d'arte
  Galleria Obersnel, 1. X.-29. X. 1942
  Leto: 1942
  Galleria Obersnel; Galerija Obersnel, Ljubljana
 • [Pismo]
  Leto: 1942
  Narodna galerija
 • Mostra d'arte
  Z. Kalin, S. Kregar, Z. Mušič, N. Omersa, K. Putrih, M. Sedej: Padiglione Jakopič
  16. V.-6. VI. 1943/XXI
  Leto: 1943
  Jakopičev paviljon, Ljubljana
 • Razstava tržaških umetnikov
  Leto: 1945
  Narodna galerija
 • Umetnostna razstava Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov v Ljubljani
  Prešernov teden
  Ljubljana, februar 1946
  Leto: 1946
  Narodna galerija
 • Razstava internacionalnega karikaturista L. Kondorja
  Leto: 1946
  Jakopičev paviljon, Ljubljana
 • Slikarstvo in kiparstvo narodov Jugoslavije XIX. in XX. stoletja
  Leto: 1947
  Narodna galerija
 • Razstave v Narodni galeriji v Ljubljani
  Leto: 1947
  Narodna galerija
 • Vabilo na ogled retrospektivne razstave del Ferda Vesela
  Leto: 1948
  Narodna galerija
 • Seznam del predloženih za razstavo v Jakopičevem paviljonu
  Leto: 1954
 • Seznam faksimilov Rembrandtove grafike
  Leto: 1956
 • Srednjeveške freske na Slovenskem
  Leto: 1959
 • Umetnost XVII stoletja na Slovenskem
  Leto: 1968
  Narodna galerija
 • Dürerjeva grafika
  Leto: 1981
  Narodna galerija
 • Bečki Bidermajer
  Leto: 1981
 • Dunajski bidermajer
  Leto: 1981
  Narodna galerija
 • Tuji slikarji
  Od 14. do 20. stoletja
  Leto: 1984
  Narodna galerija
 • Umetniške knjižne vezave
  Iz zbirke Weil Weiss v Trivulziani
  Leto: 1985
  Narodna galerija
Št. zadetkov: 73