Gozd in človek - Znanstveni simpozij

Na Inštitutu za novejšo zgodovino je med 16. in 17. marcem 2022 potekal znanstveni simpozij, ki se je posvečal gozdu kot bistvenemu sestavnemu delu našega okolja, ki je bil vedno več kot le prostor, kjer so si ljudje zagotavljali potrebne surovine, saj je imel poseben čar, posebno estetsko funkcijo in je s svojo misterioznostjo vedno burkal domišljijo ljudi. Predavatelji so se posvečali gozdu in njegovim ekonomskim, socialnim in varovalnim funkcijam skozi čas ter s tem povezanim problematikam, kot so gospodarjenje z gozdovi, gozdnogospodarsko načrtovanje ter vpliv sprememb v lastništvu gozda na načine upravljanja in gospodarjenja z gozdovi. Analizirali so razvoj in vlogo »slovenske gozdarske šole«, avtohtonega doprinosa gozdarskih strokovnjakov s področja Slovenije k odnosu do gozda, ter vzpon in padec slovenske lesne industrije, predstavili pa so tudi razvoj ekološke zavesti, ki v gozdu ni videla več le proizvodnega sredstva in surovine, temveč vrednoto in bistven element za človekov obstanek.
 • Gozdna veleposest na Kranjskem v obdobju pred zlomom Avstro-Ogrske
  Avtor(ji): Stane Granda
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Vzpon in padec lesne industrije
  Avtor(ji): Miha Humar
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Vzdržnost (»trajnost«) in fiskalno pravilo sta se rodili v gozdu
  Avtor(ji): Nikolaj Torelli
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Gozd in gozdarstvo Slovenije
  Avtor(ji): Peter Železnik
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Gozdnogospodarsko načrtovanje na ozemlju Slovenije skozi čas
  Avtor(ji): Marko Kovač
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Leopardov vzorec
  O oblikah rabe gozdovin njihovih interpretacijah na primeru
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Diskusija
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Na Žabjeku »za volje Pravice preganjine«
  Korespondenca med zakoncema Kremenšek in širši kontekst gozdnih prekrškov v 19. stoletju
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Gozdovi in gospodarjenje z njimi na današnjem slovenskem ozemlju v preteklosti
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Gozdne posesti rodbine Windisch-Graetz na Pohorju
  Avtor(ji): Filip Čuček
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Vloga gozdarstva pri varstvu narave na Slovenskem
  Avtor(ji): Peter Skoberne
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Case Studies for Forest and Pasture Enclosure during the 19th Century
  Avtor(ji): Anna Varga
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Tam, kjer umirajo gozdovi, izgine življenje
  Avtor(ji): Željko Oset
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Diskusija
  Leto: 2022
 • »Državni sovražnik št. 2«
  Zatiranje lubadarja in drugih drevesnih škodljivcev v slovenskih gozdovih od sredine 19. stoletja dalje
  Avtor(ji): Meta Remec
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Gospodarska zgodovina gozdov na Solčavskem in v okolici
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Smola med gozdnim gospodarjenjem, mitologijo, literaturo in ljudskim slovstvom
  Avtor(ji): Mojca Ramšak
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Gozdarsko šolstvo v Sloveniji
  Avtor(ji): Dunja Dobaja
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Ekosistemske storitve
  Razvoj in današnji politični kontekst v gozdarstvu
  Avtor(ji): Anže Japelj
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Vzgoja sviloprejk kot priložnost za dodaten zaslužek na Kranjskem v 19. stoletju
  Leto: 2022
  Inštitut za novejšo zgodovino
Št. zadetkov: 23