Družbene razlike in revščina

Na Inštitutu za novejšo zgodovino je 10. novembra 2021 potekal znanstveni simpozij o družbenih razlikah in revščini. Izhajali smo iz predpostavke, da so bile družbene razlike, tudi dokumentirane oblike revščine, kompleksni družbeni pojavi, ki so determinirali družbeno razvojno dinamiko v obdobju modernizacije. Namen posveta o tematiki družbenih razlik in revščine je podati pregled in analizo virov in literature, seznam dosedanjih raziskovalnih vprašanj, temeljnih historičnih pojavnih oblik, metodoloških pristopov, percepcije, družbene in politične delitve, politike premoščanja družbenih razlik s stališča ideologije ter družbenopolitične prakse itd.

 • Uvodni nagovor vodje programske skupine Gospodarska in socialna zgodovina
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Revno trško in podeželsko prebivalstvo Laškega v 19. stoletju
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Beseda, dve o ptujski hiralnici
  Avtor(ji): Filip Čuček
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Delovanje Kranjske hranilnice v luči družbene odgovornosti do revnejših slojev prebivalstva do začetka prve svetovne vojne
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Odnos družbe do marginalnih skupin beračev in potepuhov v obdobju od konca 19. stoletja do leta 1940
  Avtor(ji): Branka Grošelj
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Diskusija
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Najpremožnejši meščani in meščanke v Ljubljani na začetku 20. stoletja
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Bolezni bede in pomanjkanja: tuberkuloza in trahom na Slovenskem v 20. stoletju
  Avtor(ji): Meta Remec
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Družbeni položaji tobačnega delavstva: prelomi in kontinuitete v retrospektivi dolgega trajanja
  Avtor(ji): Urška Strle
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Izobraževanje in integracija gluhih v Sloveniji v obdobju med vojnama – pot iz revščine
  Avtor(ji): Dunja Dobaja
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Socialnoekonomski položaj gospodinjstev in problematika revščine v socializmu: njeno merjenje in raziskovanje
  Avtor(ji): Marta Rendla
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Socialna država – naša prihodnost ali preteklost?
  Avtor(ji): Srečo Dragoš
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
 • Zaključna diskusija
  Leto: 2021
  Inštitut za novejšo zgodovino
Št. zadetkov: 13