Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine Dileme so periodična publikacija, ki odpira vprašanja, ki v strokovni ali javni govorici še niso našla enoznačnega odgovora ali bila deležna ustrezne pozornosti. Dileme vstopajo v prostor, v katerem so bila nekatera vprašanja zamolčana ali celo prepovedana – npr. zločini enega od treh totalitarizmov, ki smo jih utrpeli Slovenke in Slovenci v 20. stoletju.

Odgovorni urednik

dr. Tomaž Ivešić (Študijski center za narodno spravo, Slovenija)

Glavni urednik

dr. Renato Podbersič (Študijski center za narodno spravo, Slovenija)

Uredniški odbor

dr. Matic Batič (Študijski center za narodno spravo, Slovenija), dr. Bojan Dimitrijević (Institut za savremenu istoriju, Srbija), ddr. Igor Grdina (ZRC SAZU, Slovenija), dr. Tamara Griesser Pečar (Univerza v Mariboru; Študijski center za narodno spravo, Slovenija), dr. Damjan Hančič (Študijski center za narodno spravo, Slovenija), dr. Marica Karakaš Obradov (Hrvatski institut za povijest, Hrvaška), dr. Tomaž Kladnik (Univerza v Mariboru, Slovenija), dr. Jože Možina (RTV Slovenija, Slovenija), dr. Oskar Mulej (Universität Wien, Avstrija), dr. Jelka Piškurić (Študijski center za narodno spravo, Slovenija), dr. Igor Salmič (Univerza v Ljubljani, Slovenija)

 • Dileme: Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, letnik 1/2017, št. 1-2
  Leto: 2017
  Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
 • Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 2/2018, št. 1
  Leto: 2018
  Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
 • Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 2/2018, št. 2
  Leto: 2018
  Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
 • Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 3/2019, št. 2
  Leto: 2019
  Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
 • Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 3/2019, št. 1
  Leto: 2019
  Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
 • Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 4/2020, št. 1-2
  Leto: 2020
  Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
 • Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 5/2021, št. 2
  Leto: 2021
  Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
 • Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine; letnik 7/2023, št. 1
  Leto: 2023
  Študijski center za narodno spravo, Ljubljana
Št. zadetkov: 8