Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, je osrednja slovenska arhivska znanstveno-strokovna periodična publikacija. Namenjena je objavam znanstvenih in strokovnih člankov in razprav s področja arhivistike, zgodovine, umetnostne zgodovine, pomožnih zgodovinskih ved, vede o virih ter prispevkov o strukturi in zgodovini uprave. Poleg obravnav metod arhivskega dela se v njej objavljajo tudi predpisi o arhivskem gradivu in arhivski službi, zgodovini arhivov, konservaciji in restavraciji arhivskega gradiva ter reprodukciji dokumentov. Revija spremlja razvoj arhivistike po svetu in aktualna vprašanja s področja zaščite in hranjenja novih oblik zapisov informacij na računalniških medijih. Glasilo izhaja od leta 1978 (do leta 2000 enkrat letno, od leta 2000 dalje dvakrat letno).

Glasilo Arhivi trenutno izmenjujemo s 86 ustanovami (od teh s 45 v tujini) in s tem krepimo mednarodno sodelovanje, skrbimo za razvoj naše vede in izobraževanje slovenskih arhivistov. Na podlagi vključenosti naše publikacije v mednarodne bibliografske baze pa smo Arhivom dali možnost svetovne uporabnosti.

Naslov in podnaslov: Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije (Zeitschrift des Archivvereins und der Archive Sloweniens; Gazetta dell'Associazione archivistica e degli archivi in Slovenia; The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia)

Izdajatelj in založnik: Arhivsko društvo Slovenije
Naslov: Zvezdarska ulica 1, p. p. 21, SI-1000 Ljubljana

UREDNIŠKI ODBOR

Odgovorna urednica: mag. Marija Čipić Rehar (Zgodovinski arhiv Ljubljana)
Glavna urednica: Dunja Mušič (Zgodovinski arhiv Ljubljana)
doc. dr. sc. Zdenka Bonin (Pokrajinski arhiv Koper)
izr. prof. dr. Boris Golec (Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU)
mag. Nina Gostenčnik (Pokrajinski arhiv Maribor)
dr. Bojan Himmelreich (Zgodovinski arhiv Celje)
dr. Mateja Jeraj (Arhiv Republike Slovenije)
Uroš Lavrenčič Mugerli (Pokrajinski arhiv Nova Gorica)
red. prof. dr. Walter Lukan (profesor v pokoju, Avstrija)
dr. Elvis Orbanić (Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Područna jedinica u Puli, Hrvaška)
doc. dr. Julijana Visočnik (Nadškofijski arhiv Ljubljana, škofijski arhivi)
Katja Zupanič (Zgodovinski arhiv na Ptuju)
Tanja Žohar (Arhiv Republike Slovenije)

Naslov uredništva: Zvezdarska ulica 1, p. p. 21, SI-1127 Ljubljana Kontakti: e-pošta, tel. (386) (0)1 241 42 47, fax.: (386) (0)1 241 42 69, spletna stran.

ISSN: 0351-2835
UDK: 930.25 (497.12)
(05) Arhivi so vključeni v najpomembnejše mednarodne bibliografske baze za zgodovinske znanstvene publikacije (Historical Abstracts in America: History and Life), ki ju vodi kalifornijska ustanova ABC Clio, in EBSCO Publishing, poleg tega pa v nekatere specialne arhivistične podatkovne baze v Evropi (Institut für Archivwissenschaft der Archivschule Marburg, Centro de Information Documental de Archivos Madrid).
Številka vpisa v razvid medijev: 418
Uredniška navodila avtorjem.

Arhivi, 2013, št. 1
Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
Leto: 2013

   Arhivi, 2012, št. 2
   Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
   Leto: 2012

     Arhivi, 2012, št. 1
     Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
     Leto: 2012

       Arhivi, 2011, št. 1
       Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
       Leto: 2011

         Arhivi, 2011, št. 2
         Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
         Leto: 2011

           Arhivi, 2010, št. 2
           Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
           Leto: 2010

             Arhivi, 2010, št. 1
             Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
             Leto: 2010

               Arhivi, 2009, št. 1
               Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
               Leto: 2009

                 Arhivi, 2009, št. 2
                 Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                 Leto: 2009

                   Arhivi, 2008, št. 2
                   Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                   Leto: 2008

                     Arhivi, 2008, št. 1
                     Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                     Leto: 2008

                       Arhivi, 2007, št. 2
                       Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                       Leto: 2007

                         Arhivi, 2007, št. 1
                         Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                         Leto: 2007

                           Arhivi, 2006, št. 2
                           Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                           Leto: 2006

                             Arhivi, 2006, št. 1
                             Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                             Leto: 2006

                               Arhivi, 2005, št. 2
                               Zbornik ob osemdesetletnici Petra Ribnikarja
                               Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                               Leto: 2005

                                 Arhivi, 2005, št. 1
                                 Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                                 Leto: 2005

                                   Arhivi, 2004, št. 2
                                   Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                                   Leto: 2004

                                     Arhivi, 2004, št. 1
                                     Zbornik ob petdesetletnici Arhivskega društva Slovenije
                                     Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                                     Leto: 2004

                                       Arhivi, 2003, št. 2
                                       Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
                                       Leto: 2003

                                         Št. zadetkov: 69