Zadrugar

Vestnik "Delavskih zadrug za Trst, istro in Furlanijo"