Retrospektive: znanstvena revija za zgodovinopisje in sorodna področja

Revija Retrospektive je slovenska recenzirana znanstvena publikacija, ki objavlja znanstveno-strokovne prispevke in razprave s področja zgodovinopisja. Ne glede na vzpostavljen okvir, uredniška politika skrbi za vključevanje vsebinsko tudi širših vsebin in objavlja tudi prispevke, ki presegajo okvire klasičnega zgodovinopisja. Nabor objav zajema tudi področje arheologije, geografije in etnologije. Ena izmed specifik Retrospektiv, kot zgodovinske znanstvene publikacije, se med drugim kaže v časovnem okviru objavljenih razprav. Prispevki v reviji se v večini osredotočajo na novejšo zgodovino, tematsko pa na raziskovanje odnosov, stikov, stapljanj in oddaljevanj različnih ljudstev, idej, gibanj ter politik znotraj in onkraj Evrope.

Retrospektive so mlada znanstvena publikacija, saj izhaja šele od leta 2018. Ne glede na to, se je uredništvo revije v preteklih dveh letih dokazalo s hitro krepitvijo delovanja tako z vidika nabora vsebin, kot frekventnosti izdaj. Mladost je poudarjena tudi pri za mlade pisce pomembnem vidiku – praviloma je ena od številk v letniku namenjena objavam študentom dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega študija. Dodatna posebnost revije je heterogenosti uredništva in avtorjev prispevkov, pri čemer revija krepi in vzpostavlja številna mednarodna sodelovanja.

Izdajatelj in založnik: Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij – Retrospektive

Naslov: Slovenska cesta 9b, SI-1000 Ljubljana

Uredniški odbor: dr. Kornelija Ajlec (glavna urednica), dr. Peter Mikša (odgovorni urednik), dr. Matija Zorn, dr. Božo Repe, dr. Bojan Balkovec, dr. Petra Testen, dr. Yoshitome Kota, dr. Sanja Petrović Todosijević, dr. Slobodan Marković, dr. Ivan Laković, Maja Vehar (lektorica in tehnična urednica), Žiga Smolič in Jure Bežan (tehnična urednika), Ana Marija Lamut (tajnica revije), Tjaša Krivec (oblikovanje), Gorazd Krumpak (tehnična podpora)

Naslov uredništva: Slovenska cesta 9b, SI-1000 Ljubljana. Kontakti: e-pošta: info@retrospektive-journal.org, spletna stran: www.retrospektive-journal.org

ISSN: 2670-4013

UDK: 94(100)

Revija je uvrščena v bazo ERIH – European Reference Index for the Humanities

Uredniška navodila avtorjem (http://retrospektive-journal.org/za-avtorje/)

 • Retrospektive, 2018, št. 1
  Leto: 2018
  Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive, Ljubljana
 • Retrospektive, 2018, št. 2
  Leto: 2018
  Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive, Ljubljana
 • Retrospektive, 2019, št. 1
  Leto: 2019
  Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive, Ljubljana
 • Retrospektive, 2019, št. 2-3
  Leto: 2019
  Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive, Ljubljana
Št. zadetkov: 4