• Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora 1947
  Bollettino ufficiale del Comitato popolare circondariale dell'Istria 1947
  Službeni list Istarskog okružnog narodnog odbora
  Leto: 1947
  Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
 • Bollettino ufficiale del Comitato popolare circondariale dell'Istria per l'anno 1951
  Leto: 1951
  Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
 • Bollettino ufficiale del Comitato popolare circondariale dell'Istria per l'anno 1952
  Leto: 1952
  Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
 • Bollettino ufficiale dell'Amministrazione militare dell' AJ, zona Jugoslava del TLT e del Comitato popolare circondariale dell'Istria per l'anno 1950
  Leto: 1950
  Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
 • Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za Slovensko Primorje 1945-1947
  Bollettino ufficiale della delegazione del comitato di liberazione per il litorale sloveno
  Leto: 1945
  PNOO za Slovensko Primorje, Ajdovšina
 • Službeni list Istarskog okružnog narodnog odbora za godinu 1951
  Leto: 1951
  Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
 • Službeni list Istarskog okružnog narodnog odbora za godinu 1952
  Leto: 1952
 • Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora za leto 1951
  Leto: 1951
  Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
 • Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora za leto 1952
  Leto: 1952
  Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
 • Uradni list Vojne Uprave JA Jugoslovanske cone na STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora za leto 1950
  Leto: 1950
  Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
 • Uradni list Vojne Uprave JA Jugoslovanske cone na STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora za leto 1949
  Bollettino ufficiale dell'Amministrazione militare dell' AJ, zona Jugoslava del TLT e del Comitato popolare circondariale dell' Istria per l'anno 1949
  Službeni list vojne uprave JA Jugoslovenske cone STT i Istarskog okružnog narodnog odbora za godinu 1949
  Leto: 1949
  Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
 • Uradni list Vojne uprave JA jugoslovanske cone na STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora 1948 (št. 1-9)
  Bollettino ufficiale dell'Amministrazione militare dell' AJ, zona Jugoslava del TLT e del Comitato popolare circondariale dell' Istria per l'anno 1948 (n. 1-9)
  Službeni list vojne uprave JA Jugoslovenske cone STT i Istarskog okružnog narodnog odbora za godinu 194 (br. 1-9)
  Leto: 1948
  Vojna uprava JA, Koper, Istrski okrožni Ljudski odbor, Koper
Št. zadetkov: 12