• Službeni list Istarskog okružnog narodnog odbora za godinu 1950
    Leto: 1950
    Istrski okrožni ljudski odbor, Koper
Št. zadetkov: 1