• Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1954
  1. del
  Leto: 1954
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1945
  2. del
  Leto: 1954
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1947
  Leto: 1948
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1948
  Leto: 1949
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1949
  Leto: 1949
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1950
  Leto: 1950
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1951
  Leto: 1951
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1952
  Leto: 1952
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1953
  Leto: 1953
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1955
  Leto: 1955
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije
  Leto: 1945
  Službeni list, Ljubljana
 • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1946
  od 2. januar 1946 do 16. februar 1946: Uradni list Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije
  od 20. februar 1946 do 28. december 1946: Uradni list Ljudske republike Slovenije
  Leto: 1947
  Službeni list, Ljubljana
Št. zadetkov: 12