Signatura: SI_ZAL_LJU/0346 Naslov: Zbirka rokopisnih elaboratov Čas nastanka PE: 1898 – 2004 Obseg (tekoči metri): 10,50 Količina PE: 92 škatel, 13 kartotek Ustvarjalec: Zgodovinski arhiv Ljubljana Historiat PE: Gradivo fonda sesta...več
 • 45 popisov premoženja po shemi
  Meščanski kapital
  Delo za 1971 do 1. maja 1971
  Shema za ekscerpiranje popisov premoženj
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1971
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
 • Agrarni proizvodnji namenjena zemlja
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1970
  Državna založba Slovenije, Ljubljana
 • Agrarno gospodarstvo Ljubljane do zemljiške odveze
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1958
  Mestni arhiv ljubljanski, Ljubljana
 • Ljubljanski trgovski knjigi iz prve polovice 16. stoletja
  Besedilo regest računskih knjig Mospacherjeve zapuščine
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1986
  Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana
 • Iz zgodovine naših gozdov
  Dolenjski gozdovi v terezijanskem katastru
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1986
  Gozdarski vestnik, Ljubljana
 • Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva po ljudskem štetju 1880
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1974
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Fužine bakra v Ilirski Bistrici in tržiški kosarji
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1954
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino, Ljubljana
 • Gospodarska in poklicna struktura krakovskega predmestja
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1971
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino, Ljubljana
 • Gostinska in prehranjevalna obrt
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1972
  Mestni arhiv ljubljanski, Ljubljana
 • Gozdarstvo
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1970
  Državna založba Slovenije, Ljubljana
 • Gozdovi in preskrba z lesom v stari Ljubljani
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1954
  Gozdarski vestnik, Ljubljana
 • Gradbeni razvoj Ljubljane od dograditve južne železnice do potresa l. 1895
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1961
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino, Ljubljana
 • Gradivo komisije za imenovanje ulic
  Leto: 1948
 • Gradivo za zgodovino Ljubljane, srednji vek, IX. zvezek
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1948
  Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
 • Iz kamniškega gospodarstva v XVIII. stoletju
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1960
  Občina Kamnik, Kamnik
 • Iz zgodovine slovenskega gozdarstva
  Iz preteklosti Štangarskega gozda
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1960
  Gozdarski vestnik, Ljubljana
 • Iz starejše gospodarske in družbene zgodovine Ljubljane
  Leto: 1971
  Mestni arhiv ljubljanski, Ljubljana
 • Iz zgodovine našega gozdarstva
  O gozdarski politiki osemnajstega stoletja (nadaljevanje)
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1971
  Gozdarski vestnik, Ljubljana
 • Iz zgodovine našega gozdarstva
  Slovensko gozdarstvo v predmarčni dobi
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1958
  Gozdarski vestnik, Ljubljana
 • Kulturne rastline
  Avtor(ji): Vlado Valenčič
  Leto: 1970
  Državna založba Slovenije, Ljubljana
Št. zadetkov: 70