Signatura: SI_ZAL_LJU/0346 Naslov: Zbirka rokopisnih elaboratov Čas nastanka PE: 1898 – 2004 Obseg (tekoči metri): 10,50 Količina PE: 92 škatel, 13 kartotek Ustvarjalec: Zgodovinski arhiv Ljubljana Historiat PE: Gradivo fonda sesta...več