• Obravnave_deželnega_zbora_20.8.1870-30.8.1870, 14.9.1871-14.10.1871
    Provincial_Assembly_Debates_20.8.1870-30.8.1870, 14.9.1871-14.10.1871
    Leto: 1870
    Kranjski deželni zbor, Ljubljana
Št. zadetkov: 1