Zgodovinsko društvo v Mariboru (1904-1940). Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru in Podružnica zgodovinskega društva v Mariboru (1965-1974) Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo v Mariboru (1975-)

 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1982, št. 1
  Bibliografsko kazalo ČZN 1965−1979
  Leto: 1982
  Založba Obzorja, Maribor, Izdaja Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor
 • Kazalo k Časopisu za zgodovino in narodopisje, 1926
  I – XX
  Leto: 1926
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1904
  Leto: 1904
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1905
  Leto: 1905
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1906
  Leto: 1906
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1908
  Leto: 1908
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1909
  Leto: 1909
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1912
  Leto: 1912
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1913
  Leto: 1913
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1914, št. 1
  Leto: 1914
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1914, št. 2
  Leto: 1914
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1919
  Leto: 1919
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1920
  Leto: 1920
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1921
  Leto: 1921
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1922
  Leto: 1922
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1924
  Leto: 1924
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1927
  Leto: 1927
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1928
  Leto: 1928
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1929, št. 3-4
  Leto: 1929
  Zgodovinsko društvo, Maribor
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, 1930, št. 1-2
  Leto: 1930
  Zgodovinsko društvo, Maribor
Št. zadetkov: 113