Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije

Poročevalec je glasilo Državnega zbora Republike Slovenije, ki je bilo namenjeno objavi gradiv, ki jih obravnava Državni zbor. Izhajati je začel januarja 1975 kot Poročevalec Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, skozi čas pa se je naslov večkrat spremenil. Z naslovom Poročevalec Državnega zbora izhaja od leta 1993.

Poročevalec je do 14. aprila 2006 izhajal v tiskani, zatem pa le še v elektronski obliki.

V sklopu projekta digitalizacije starejšega gradiva so digitalizirani in na spletnem portalu SIstory objavljeni Poročevalci od leta 1975 do 2006.

Za lažjo navigacijo po objavljenih številkah Poročevalca je v posebni publikaciji na voljo:

 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije za delegacije in delegate, 1975, št. 2
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije za delegacije in delegate, 1975, št. 1
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije za delegacije in delegate, 1975, št. 3
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije za delegacije in delegate, 1975, št. 4
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 5
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 6
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 7
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 8
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 9
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 10
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 11
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 12
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 13
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 14
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 15
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 16
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 17
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 18
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 19
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
 • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1975, št. 20
  Leto: 1975
  Skupščina SR Slovenije
Št. zadetkov: 1998