V prvem sklicu Ljudske skupščine Federativne ljudske republike Jugoslavije so si seje sledile po naslednjem vrstnem redu:
Med objavljenimi stenografskimi zapisniki manjkajo  še: Bilten zakonodavnog odbora Veća naroda Narodne skupštine FNRJ (17. 4. do 25. 4. 1946), Bilten zakonodavnog odbora saveznog veća Narodne skupštine FNRJ (17. 4. do 25. 4. 1946) ter Bilten zakonodavnih odbora Saveznog veća i veća naroda Narodne skupštine FNRJ (24. 10. do 29. 10. 1947). Publikacije bomo dodali v prihodnosti. Pregled je sestavljen po: Slobodan Nešović. Stvarni registar stenografskih beležaka vrhovnih pretstavničkih tela Jugoslavije od 26. XI 1942 do 21. XII 1957, Narodna skupština: Beograd, 1961.
 • Prvo redovno zasedanje Saveznog veća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ
  15 maj - 20 jul 1946
  stenografske beleške
  Leto: 1946
  Narodna skupština FNRJ, Beograd
 • Drugo redovno zasedanje Narodne skupštine FNRJ
  2 - 21 decembra 1946 godine
  stenografske beleške
  Leto: 1947
  Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Peto vanredno zasedanje Veća naroda i Saveznog veća Narodne skupštine FNRJ
  20 -21 januara 1950
  stenografske beleške
  Leto: 1950
  Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine FNRJ
  20 marta - 1 aprila 1946 godine
  stenografske beleške
  Leto: 1947
  Narodna skupštine FNRJ, Beograd
 • Peto redovno zasedanje saveznog veća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ
  22 - 28 aprila 1948
  stenografske beleške
  Leto: 1948
  Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Četvrto redovno zasedanje Saveznog veća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ
  24 - 29 novembra 1947 godine
  stenografske beleške
  Leto: 1947
  Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Sedmo redovno zasedanje Saveznog veća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ
  25 - 28 maja 1949 godine
  stenografske beleške
  Leto: 1949
  Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Osmo redovno zasedanje Saveznog veća i Veća naroda narodne skupštine FNRJ
  26 - 28 decembra 1949
  stenografske beleške
  Leto: 1949
  Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Četvrto vanredno zasedanje Saveznog veća i Veća naroda narodne skupštine FNRJ
  26 - 30 decembra 1948 godine
  stenografske beleške
  Leto: 1948
  Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Treće redovno zasedanje Saveznog veća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ
  26 mart - 28 april 1947 godine
  stenografske beleške
  Leto: 1947
  Prezidijum narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Šesto redovno zasedanje Veća naroda i Saveznog veća narodne skupštine FNRJ
  27 - 30 septembra 1948
  stenografske beleške
  Leto: 1948
  Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Treće vanredno zasedanje Saveznog veća i Veća naroda Narodne skupštine FNRJ
  27 i 28 novembar 1948 godine
  stenografske beleške
  Leto: 1948
  Prezidjum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
 • Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine FNRJ
  31 januara - 4 februara 1946
  stenografske beleške
  Leto: 1946
  Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd
Št. zadetkov: 13