• Zasedanje ustavodajne skupščine
  (29. novembra 1945 - 1. februarja 1946)
  Leto: 1977
  Komunist, Ljubljana
 • Уставотворни одбори Савезне скупштине и Скупштине народа
  10. децембар 1945 - 4. јануар 1946
  стенографске белешке
  Ustavotvorni odbori Savezne skupštine i Skupštine naroda
  10. decembar 1945 - 4. januar 1946
  stenografske beleške
  Leto: 1946
  Narodna skupštine FNRJ, Beograd
 • Заседање Уставотворне скупштине
  29 новембар 1945 - 1 фебруар 1946 године
  стенографске белешке
  Zasedanje Ustavotvorne skupštine
  29 novembar 1945 - 1 februar 1946 godine
  stenografske beleške
  Leto: 1946
  Izdanje Prezidijuma Narodne skupštine, Beograd
Št. zadetkov: 3