• Zakonodajni odbor narodne skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1921-1922)
  KRONOLOŠKI PREGLED
  Legislative Committee of the National Assembly of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1921–1922)
  CHRONOLOGICAL REVIEW
 • Stenografski zapisniki sej jugoslovanskega parlamenta
  KRONOLOŠKI PREGLED
  Leta: 1919, 1921-1922, 1931-1939
  Stenographic Minutes of the Yugoslav Parliament
  CHRONOLOGICAL REVIEW
  Years: 1919, 1921-1922, 1931-1939
 • Narodna skupščina Kraljevine Jugoslavije (1931-1939)
  KRONOLOŠKI PREGLED
  National Assembly of the Kingdom of Yugoslavia (1931–1939)
  CHRONOLOGICAL REVIEW
 • Narodno predstavništvo Kraljevine Jugoslavije (Senat in Narodna skupščina 1932)
  KRONOLOŠKI PREGLED
  National Representation of the Kingdom of Yugoslavia (Senate and National Assembly 1932)
  CHRONOLOGICAL REVIEW
 • Senat Kraljevine Jugoslavije (1932–1939)
  KRONOLOŠKI PREGLED
  Senate of the Kingdom of Yugoslavia (1932–1939)
  CHRONOLOGICAL REVIEW
 • Začasno narodno predstavništvo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1919)
  KRONOLOŠKI PREGLED
  Temporary National Representation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1919)
  CHRONOLOGICAL REVIEW
Št. zadetkov: 6