Od 1960 Inštitut za narodnostna vprašanja izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Revija ni izhajala med leti 1967-1973, številka 22 pa ni izšla.

Revijo smo izdajali: 1960-1986: Razprave in gradivo, ISSN 0034-0251
1987-1989: Revija za narodnostna vprašanja – Razprave in gradivo, ISSN 0353-2720
1990- : Razprave in gradivo: Revija za narodnostna vprašanja

Izdajatelj in založnik: Inštitut za narodnostna vprašanja
Naslov: Erjavčeva 26, SI-1000 Ljubljana
Kontakti: e-pošta, tel. +386 (1) 200 18 72, fax. +386 (1) 251 09 64
Uredniški odbor: Sara Brezigar (odgovorna urednica), Emma Lantschner (urednica), Benjamin Barber, Milan Bufon, Sean Byrne, Jadranka Čačić-Kumpes, Fernand De Varennes, Rainer Hofmann, Boris Jesih, Barbara Kejžar, William Kymlicka, Avguštin Malle, Joseph Marko, Francesco Palermo, Srdja Pavlović, Tom Priestly, Albert Reiterer, Petra Roter, Sherrill Stroschein, Patrick Thornberry, Vladimir Wakounig, Colin Williams, Jernej Zupančič, Mitja Žagar
Tehnični odbor: Romana Bešter, Mojca Medvešek (e-izdaja), Sonja Kurinčič Mikuž (indeksiranje in prodaja), Janez Pirc, Meta Gostinčar-Cerar
Pošto za uredništvo revije naslovite na Saro Brezigar.

UDC-UDK 323.15.342.4 (058)
ISSN 0354-0286 (Tiskana izdaja)
ISSN 1854-5181 (Elektronska izdaja)

Revija je vključena v sledeče baze podatkov: CSA Sociological Abstracts, CSA Worldwide Political Science Abstracts, International Political Science Abstracts (IPSA), FRANCIS, IBZ, IBSS

Navodila avtorjem prispevkom.

Naročilo tiskanih izvodov: Sonja Kurinčič.

 • Razprave in gradivo, 1998, št. 33
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 1998
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 1999, št. 34
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 1999
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 1999, št. 35
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 1999
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2000, št. 36-37
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2000
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2001, št. 38-39
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2001
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2002, št. 40
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2002
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2002, št. 41
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2002
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2003, št. 42
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2003
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2003, št. 43
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2003
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2004, št. 44
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2004
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2004, št. 45
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2004
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2005, št. 46
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2005
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2005, št. 47
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2005
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2006, št. 48-49
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2006
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2006, št. 50-51
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2006
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, št. 52
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2007
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, št. 53-54
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2007
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, št. 55
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2008
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, št. 58
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2009
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, št. 59
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2009
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Št. zadetkov: 22