Od 1960 Inštitut za narodnostna vprašanja izdaja revijo Razprave in gradivo, ki kot edina slovenska specializirana revija za narodnostna vprašanja objavlja prispevke domačih in tujih strokovnjakov. Povzetki člankov so objavljeni v angleščini ali v enem od svetovnih jezikov. Revija ni izhajala med leti 1967-1973, številka 22 pa ni izšla.

Revijo smo izdajali: 1960-1986: Razprave in gradivo, ISSN 0034-0251
1987-1989: Revija za narodnostna vprašanja – Razprave in gradivo, ISSN 0353-2720
1990- : Razprave in gradivo: Revija za narodnostna vprašanja

Izdajatelj in založnik: Inštitut za narodnostna vprašanja
Naslov: Erjavčeva 26, SI-1000 Ljubljana
Kontakti: e-pošta, tel. +386 (1) 200 18 72, fax. +386 (1) 251 09 64

Odgovorna urednica
Sara Brezigar (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)

Uredniki
Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)
Sabina Zorčič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)
Mitja Žagar (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)

Tehnično urejanje
Sonja Kurinčič Mikuž (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija)

Uredniški odbor

Romana Bešter (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Sara Brezigar (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Milan Bufon (Science and Research Centre, Slovenia / Znanstveno raziskovalno središče, Slovenija),
Sean Byrne (University of Manitoba, Canada / Univerza v Manitobi, Kanada),
Jadranka Čačić-Kumpes (University of Zadar, Croatia / Univerza v Zadru, Hrvaška),
Fernand De Varennes (University of Moncton, Canada / Univerza v Monctonu, Kanada),
Rainer Hofmann (University of Frankfurt, Germany / Univerza v Frankfurtu, Nemčija),
Boris Jesih (Institute for Ethnic Studies, Slovenia/ Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Will Kymlicka (Queen’s University, Canada / Univerza Queen’s, Kanada),
Avguštin Malle (Slovenian Scientific Institute, Austria / Slovenski znanstveni inštitut, Avstrija),
Mojca Medvešek (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Joseph Marko (University of Graz, Austria; European Academy Bozen, Italy / Univerza v Gradcu, Avstrija; Evropska akademija v Bocnu, Italija),
Francesco Palermo (University of Verona; European Academy Bozen, Italy / Univerza v Veroni; Evropska akademija v Bocnu, Italija),
Srdja Pavlović (University of Alberta, Canada / Univerza v Alberti, Kanada),
Janez Pirc (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Tom Priestly (University of Alberta, Canada / Univerza Alberta, Kanada),
Albert Reiterer (University of Vienna, Austria / Univerza na Dunaju, Avstrija),
Barbara Riman (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Petra Roter (University of Ljubljana, Slovenia / Univerza v Ljubljani, Slovenija),
Sherrill Stroschein (University of Oxford, U.K. / Univerza v Oxfordu, V.B.),
Patrick Thornberry (Keele University; Oxford University, U.K. / Univerza v Keeleju; Univerza v Oxfordu, V.B.),
Zaira Vidau (Slovene Research Institute, Italia / Slovenski raziskovalni inštitut, Italija)
Vladimir Wakounig (University of Klagenfurt, Austria / Univerza v Celovcu, Avstrija),
Colin Williams (Cardiff University, U.K. / Univerza v Cardiffu, V.B),
Daniel Wutti (The University College of Teacher Education – Carintiha, Austria / Pedagoška visoka šola na Koroškem, Avstrija),
Sabina Zorčič (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Jernej Zupančič (University of Ljubljana, Slovenia / Univerza v Ljubljani, Slovenija),
Mitja Žagar (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija).


Tehnični odbor: Romana Bešter, Mojca Medvešek (e-izdaja), Sonja Kurinčič Mikuž (indeksiranje in prodaja), Janez Pirc, Meta Gostinčar-Cerar
Pošto za uredništvo revije naslovite na Saro Brezigar.

UDC-UDK 323.15.342.4 (058)
ISSN 0354-0286 (Tiskana izdaja)
ISSN 1854-5181 (Elektronska izdaja)

Revija je vključena v sledeče baze podatkov: CSA Sociological Abstracts, CSA Worldwide Political Science Abstracts, International Political Science Abstracts (IPSA), FRANCIS, IBZ, IBSS

Navodila avtorjem prispevkom.

Naročilo tiskanih izvodov: Sonja Kurinčič.

 • Razprave in gradivo, 1998, št. 33
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 1998
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 1999, št. 34
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 1999
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 1999, št. 35
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 1999
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2000, št. 36-37
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2000
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2001, št. 38-39
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2001
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2002, št. 40
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2002
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2002, št. 41
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2002
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2003, št. 42
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2003
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2003, št. 43
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2003
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2004, št. 44
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2004
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2004, št. 45
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2004
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2005, št. 46
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2005
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2005, št. 47
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2005
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2006, št. 48-49
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2006
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2006, št. 50-51
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2006
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2007, št. 52
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2007
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2007, št. 53-54
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2007
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2008, št. 55
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2008
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2008, št. 56-57
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2008
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
 • Razprave in gradivo, 2009, št. 58
  Revija za narodnostna vprašanja
  Leto: 2009
  Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Št. zadetkov: 22