Družboslovna in literarna revija Mladina je mesečno izhajala med letoma 1924-1929 pod okriljem Samostojne kmetijske stranke. Revija je bila namenjena dijakom, študentom in njihovim profesorjem, zavzemala se je za vrnitev k etičnim vrednotam kmetstva in svarila pred komunizmom.

Veliko spremembo v uredniški politiki je pomenil prevzem uredništva v letih 1925/1926, saj je prešlo pod vpliv članov Literarno-dramatičnega krožka Ivan Cankar. Krožek je ustanovil Srečko Kosovel, ki je s svojimi idejami bistveno vplival na nadaljnji razvoj revije. V duhu časa so se tako v reviji zavzemali za vsebinsko radikalne in deloma utopične socialistične ideje, posebej veliko pozornosti pa so namenjali vprašanjem kapitalizma, slovenstva in kulturne politike. Literarni prispevki so bili pod plazom zgoraj omenjenih tem nekoliko postavljeni v ozadje, kljub temu pa je revija tudi v tem smislu pomembna zaradi svoje vloge v širjenju ekspresionizma na Slovenskem. Revija je izhajala do leta 1929, v zadnjih letih pod imenom Svobodna mladina, velja pa za prvo (filomarksistično)predhodnico kasnejšega glasila slovenske mladinske organizacije Mladina. Povzeto po: Lado Kralj, Mladina, ES 7, MK: 1993, str. 169.

 • Mladina, 1926, št. 4/5
  Leto: 1926
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1925, št. 1
  Mladina/Youth, 1925, no. 1
  Leto: 1925
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1925, št. 2/3
  Mladina/Youth, 1925, no. 2/3
  Leto: 1925
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1925, št. 4/5
  Mladina/Youth, 1925, no. 4/5
  Leto: 1925
  Konzorcije Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1925, št. 6/7
  Mladina/Youth, 1925, no. 6/7
  Leto: 1925
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1925, št. 8/9
  Mladina/Youth, 1925, no. 8/9
  Leto: 1925
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1926, št. 1
  Leto: 1926
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1926, št. 2/3
  Leto: 1926
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1926, št. 6
  Leto: 1926
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1926, št. 7
  Leto: 1926
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1926, št. 8
  Leto: 1926
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1926, št. 9/10
  Leto: 1926
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1927, št. 1
  Leto: 1927
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Mladina, 1927, št. 2
  Leto: 1927
  Konzorcij Mladine, Ljubljana
 • Svobodna Mladina, 1929, št. 1
  Leto: 1929
  Konzorcij Svobodne mladine, Ljubljana
 • Svobodna mladina, 1928, št. 1/2
  Leto: 1928
  Konzorcij Svobodne mladine, Ljubljana
 • Svobodna mladina, 1928, št. 3
  Leto: 1928
  Konzorcij Svobodne mladine, Ljubljana
 • Svobodna mladina, 1928, št. 4/5
  Leto: 1928
  Konzorcij svobodne mladine, Ljubljana
 • Svobodna mladina, 1928, št. 6/7
  Leto: 1928
  Konzorcij Svobodne mladine, Ljubljana
 • Svobodna mladina, 1929, št. 2/3
  Leto: 1929
  Konzorcij Svobodne mladine, Ljubljana
Št. zadetkov: 20