GLAS SVOBODE (1923-24) je bil legalni list KPJ, ki je izhajal pod formalnim okriljem Nezavisne delavske stranke Jugoslavije. Tedensko je izhajal v Ljubljani ter označuje čas vzpona revolucionarnega delavskega gibanja v Sloveniji pred trboveljskim obračunom z Orjuno, ki je kasneje dosegla tudi njegovo ukinitev V drugi polovici leta 1923 je v časopisu potekala diskusija NDSJ o nacionalnem vprašanju, januarja 1924 pa je bil v njem objavljen Predlog za referendum NDSJ, v katerem so obvestili javnost o sklepih ilegalne 3. državne konference KPJ, ki je bila med 1. in 4. januarjem 1924 v Beogradu. Med vidnejšimi sodelavci lista najdemo Dragutina Gustinčiča, Ivan Vuka, Vinka Martelanca, Dušana Kermavnerja, Franceta in Mileta Klopčiča… Povzeto po: Ferdo Fischer: Glas Svobode. V: ES, 3. zvezek, Ljubljana: 1989.

 • Glas svobode 1923 št. 1
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 2
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 10
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 11
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 12
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1925
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 13
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 14
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 15
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 16
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 17
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 18
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 19
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 20
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 21
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 22
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 23
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 24
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 25
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 26
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
 • Glas svobode 1923 št. 27
  Glasilo Nezavisne delavske stranke Jugoslavije
  Leto: 1923
  Konzorcij, Ljubljana
Št. zadetkov: 60