Delavsko-kmetski list je med letoma 1924 in 1926 predstavljal legalno tedensko glasilo tedaj ilegalne Komunistične partije Jugoslavije na Slovenskem. Izhajal je v Ljubljani, njegov predhodnik je bil list Glas Svobode. Med vidnejšimi sodelavci lista lahko naštejemo Dragotina Gustinčiča, Dušana Kermavnerja, Franceta in Mileta Klopčiča ter Lovra Kuharja. Okrog glasila se je oblikovala legalna politična skupina Delavsko kmetski republikanski blok, ki se je zavzemala za samostojno slovensko delavsko kmečko republiko in se borila proti politiki gospodarskega zatiranja ter za svobodo političnega delovanja. V posamičnih številkah lista lahko spremljamo zaplete v kriznem obdobju za Komunistično partijo Jugoslavije v Sloveniji, leta 1925 namreč prihaja do združevanja strokovnih organizacij. List je bil aprila 1926 prepovedan, vsebinsko pa se je nadaljeval v tedniku Enotnost.

 • Delavsko - kmetski list št. 1
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 10
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 11
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 12
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 13
  Leto: 1925
 • Delavsko - kmetski list št. 14
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 15
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 16 - 17
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 18
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 19
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 2
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 20
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 21
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 22
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 23
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 24
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 25
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 26
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 27
  Leto: 1925
  Konzorcij v Ljubljani
 • Delavsko - kmetski list št. 28
  Leto: 1925
  Kozorcij v Ljubljani
Št. zadetkov: 47