• Spisje za slovensko mladino
  Leto: 1852
  M. Gerber, Ljubljana
 • Berilo za drugi klas malih šol na kmetih
  Leto: 1855
  C. k. bukvarnica za šolske bukve, Dunaj
 • Tretja nemška slovnica za slovenske ljudske šole
  Leto: 1870
  C. kr. založba šolskih bukev, Dunaj
 • Perva nemška slovnica za slovenske ljudske šole
  Leto: 1871
  C. kr. založba šolskih bukev, Dunaj
 • Návod k drugi računici za slovenske ljudske šole
  Številjenje s cénami od 1 do 100
  Avtor(ji): Franc Močnik
  Leto: 1871
  V c. kr. zalogi šolskih bukev, Dunaj
 • Návod k drugi računici za slovenske ljudske šole
  Številjenje s cénami od 1 do 100
  Avtor(ji): Franc Močnik
  Leto: 1871
  V c. kr. zalogi šolskih bukev, Dunaj
 • Deutsches Lesebuch für die erste Klasse an Gymnasien und Realschulen
  Leto: 1872
  I. L. Kober, Prag
 • Deutsch-Slowenisches Wörterbuch zu Prof. K. A. Madieras deutschen Lesebüchern für die 1. und 2. Klasse an Mittelschulen
  Avtor(ji): Janez Šolar
  Leto: 1873
  Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Laibach
 • Četrta računica za občne ljudske šole
  Avtor(ji): Franc Močnik
  Leto: 1873
  V cesarski kraljevski zalogi šolskih knjig, Dunaj
 • Deutsches Lesebuch für die zweite Klasse an Gymnasien und Realschulen
  Leto: 1874
  I. L. Kober, Prag
 • Navodilo kako je rabiti pervo nemško slovnico za slovenske ljudske šole. Zv. 1
  Avtor(ji): Franc Gerkman
  Leto: 1874
  J. Giontini, 1874, Ljubljana
 • Latinsko-slovenske vaje za I. gimnasijski razred
  Avtor(ji): Stanko Žepić
  Leto: 1875
  Založil Deželni Odbor Kranjski, Novo Mesto
 • Druga Nemška slovnica za slovenske ljudske šole
  Zweites deutsches Sprach- und Lesebuch für slovenische Volkschulen
  Leto: 1876
  V.c.k. založbi šolskih bukev, Dunaj
 • Občna Zgodovina za višje razrede narodnih in meščanskih šol
  Avtor(ji): Netoliezka
  Leto: 1876
  Učiteljsko društvo za slovenski Štajer, Maribor
 • Prirodopis s kepami za národne šole
  Avtor(ji): Imre Agustich
  Leto: 1878
  Drüžba svétoga Števana, Buda-Pešt
 • Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek
  Avtor(ji): Janez Jesenko
  Leto: 1881
  samozaložba, Ljubljana
 • Latinsko-slovenski slovnik za tretji in četrti gymnasijski razred
  Leto: 1882
  I. Kleinmayr & F. Bamberg, Ljubljana
 • Fizika za nižje gimnazije, realke in učiteljišča
  Avtor(ji): Jakob Čebular
  Leto: 1882
  samozal., Gorica
 • Zemljepis za drugi in tretji razred srednjih šol
  Avtor(ji): Janez Jesenko
  Leto: 1883
  J. Jesenko, Ljubljana
 • Abecednik za slovenske ljudske šole
  Leto: 1883
  Matija Gerber, Ljubljana
Št. zadetkov: 130