• Zgodovina najnovejše dobe
  Za VIII. razred srednjih šol
  (1815-1920)
  Avtor(ji): Janko Orožen
  Leto: 1933
  Tiskana Merkur, Ljubljana
 • Zgodovina od začetka 18. do začetka 19. stoletja
  (Izšlo kot pomožni tekst za srednje šole)
  Avtor(ji): Ferdo Gestrin
  Leto: 1948
  Državna založba Slovenije, Ljubljana
 • Zgodovina za nižje strokovne šole
  Drugi del
  (Tiskano kot rokopis)
  Avtor(ji): Oskar Hudales
  Leto: 1948
  Državna založba Slovenije, Ljubljana
 • Zgodovina za nižje strokovne šole
  Prvi del
  (Tiskano kot rokopis)
  Avtor(ji): Oskar Hudales
  Leto: 1947
  Državna založba Slovenije, Ljubljana
 • Zgodovina za učence III. razreda osnovnih šol
  (po novem učnem načrtu)
  Leto: 1932
  Učiteljska tiskarna, Ljubljana
 • Zgodovina Jugoslovanov
  (s poglavitnimi dogodki iz obče zgodovine)
  Za srednje in strokovne šole
  Prva knjiga
  Leto: 1934
  Narodna Prosveta, Beograd
 • Zgodovina za meščanske šole
  1. del
  Stari in srednji vek
  Avtor(ji): Josip Brinar
  Leto: 1927
  Jugoslovanska knjigarna, Ljubljana
 • Zgodovina slovenskega naroda
  1. zvezek
  Od naselitve do uveljavljanja frankovskega fevdalnega reda
  Avtor(ji): Bogo Grafenauer
  Leto: 1954
  Kmečka knjiga, Ljubljana
 • Od Ilirije do Jugoslavije
  Spomenica Davorin Jenkove narodne šole v Cerkljah pri Kranju
  1788-1891 : 1811-1931
  Avtor(ji): Josip Lapajne
  Leto: 1931
  Cerkljanska šola, Cerklje
 • Zgodovina novega veka
  1789-1870
  Leto: 1949
  Državna založba Slovenije, Ljubljana
 • Zgodovina Jugoslovanov
  Za nižje razrede srednjih in njim sorodnih šol
  2. del
  Leto: 1929
  Jugoslovanska knjigarna, Ljubljana
 • Zgodovina slovenskega naroda
  III. zvezek
  Doba prve krize fevdalne družbe na Slovenskem od začetka kmečkih uporov do viška protestantskega gibanja
  Avtor(ji): Bogo Grafenauer
  Leto: 1956
  Kmečka knjiga, Ljubljana
 • Zgodovina slovenskega naroda
  II. zvezek
  Doba zrele fevdalne družbe od uveljavljenja frankovskega fevdalnega reda do začetka kmečkih uporov
  Avtor(ji): Bogo Grafenauer
  Leto: 1955
  Kmečka knjiga, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  I - stari vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  I. del
  Stari vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  II del - srednji vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  II. del
  Srednji vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Zgodovina za meščanske šole
  Novi vek
  II. del
  Avtor(ji): Josip Brinar
  Leto: 1922
  Jugoslovanska knjigarna, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  III. del - novi vek
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
 • Kratka zgodovina za srednje, učiteljske in meščanske šole
  IV. del - najnovejša doba
  Leto: 1944
  Pokrajinska šolska založba, Ljubljana
Št. zadetkov: 50