• Наша народна привреда у 1931 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1931 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1931
  Narodno blagostanje, Beograd
 • Наша народна привреда у 1932 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1932 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1932
  Narodno blagostanje, Beograd
 • Наша народна привреда у 1933 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1933 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1933
  Narodno blagostanje, Beograd
 • Наша народна привреда у 1934 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1934 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1934
  Narodno blagostanje, Beograd
 • Наша народна привреда у 1935 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1935 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1935
  Narodno blagostanje, Beograd
 • Наша народна привреда у 1936 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1936 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1936
  Narodno blagostanje, Beograd
 • Наша народна привреда у 1937 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1937 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1937
  Narodno blagostanje, Beograd
 • Наша народна привреда у 1938 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1938 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1938
  Narodno blagostanje, Beograd
 • Наша народна привреда у 1939 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1939 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1939
  Narodno blagostanje, Beograd
 • Наша народна привреда у 1940/1941 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
  Naša narodna privreda u 1940/1941 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava
  Leto: 1940
  Narodno blagostanje, Beograd
 • P.T.T. in prometna statistka : statistika P.T.T.-a, DAPPS-a, cestne železnice v Ljubljani in železniškega prometa v I četrtletju 1946
  Leto: 1946
  Vlada Ljudske republike Slovenije; Statistični urad Slovenije, Ljubljana
 • Statistics of foreign trade of the FPR of Yugoslavia years 1946, 1947, 1948 and 1949
  Statistika spoljne trgovine FNR Jugoslavije za 1946, 1947, 1948 i 1949 godinu
  Leto: 1953
  Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ, Beograd
Št. zadetkov: 12