Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino primarno pokriva slovensko krajevno zgodovino in poskuša z izborom člankov popularizirati zgodovino in jo približati širšemu krogu bralcev. Kronika izhaja redno, trikrat na leto – februarja, junija in oktobra. Vsaki dve leti izide tudi tematska številka, ki je posvečena eni sami izbrani temi (npr. gradu Brdo pri Kranju (2004), Ljubljani (2002), gradu Snežnik (2000)...). Avtorji prispevkov so v veliki meri uveljavljeni znanstveniki, priložnost pa dajemo tudi mladim avtorjem, ki so šele na začetku svoje raziskovalne poti.

Izdajatelj: Zveza zgodovinskih društev Slovenije Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Uredniški odbor: dr. Miha Preinfalk (odgovorni urednik), mag. Barbara Šterbenc Svetina (tehnična urednica),mag. Sonja Anžič-Kemper, dr. Aleš Gabrič, dr. Stane Granda, dr. Eva Holz, dr. Miha Kosi, Irena Lačen Benedičič, dr. Tomaž Lazar, mag. Vlasta Stavbar, mag. Nadja Terčon
Uredništvo in uprava: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Naslov: Novi trg 2, p.p. 306, 1000 Ljubljana
Kontakti: dr. Miha Preinfalk,mag. Barbara Šterbenc Svetina,
tel. (386) 01 4706 204,
01 4706 200, fax. (386) 01 4257 801
ISSN 0023-4923

Revija Kronika je vključena v podatkovno bazo: Bibliography of the History of Art, Medline; ERIH – European Reference Index for the Humanities

Navodila avtorjem.
Naročilo tiskanih izvodov.

 • Kronika, 2012, št. 3
  Iz zgodovine slovenskih gradov
  Kronika, 2012, no. 3
  From the History of Slovenian Castles
  Leto: 2012
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2011, št. 3
  Iz zgodovine Litije in okolice
  Kronika, 2011, no.3
  From the history of Litija and its surroundings
  Leto: 2011
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2010, št. 3
  Iz zgodovine Bele krajine
  Kronika, 2010, no. 3
  Leto: 2010
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 1984, št. 2-3
  Iz zgodovine Bleda
  Kronika, 1984, No. 2-3
  Leto: 1984
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije
 • Kronika, 2004, št. 2
  Iz zgodovine Brda pri Kranju
  Kronika, 2004, no. 2
  Leto: 2004
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2014, št. 3
  Iz zgodovine Dobrne
  Leto: 2014
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2007, št. 2
  Iz zgodovine Goriške
  Kronika, 2007, no. 2
  Leto: 2007
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2008, št. 2
  Iz zgodovine Koroške
  Kronika, 2008, no. 2
  Leto: 2008
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2015, št. 3
  Iz zgodovine Krasa
  Kronika, 2015, no. 3
  Leto: 2015
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2002, št. 3
  Iz zgodovine Ljubljane
  Kronika, 2002, no. 3
  Leto: 2002
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 1983, št. 2-3
  Iz zgodovine Maribora
  Kronika, 1983, No. 2-3
  Leto: 1983
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije
 • Kronika, 2006, št. 2
  Iz zgodovine gradu Strmol na Gorenjskem
  Kronika, 2006, no. 2
  Leto: 2006
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2009, št. 2
  Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah
  Leto: 2009
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2000, št. 1-2
  Iz zgodovine snežniške graščine
  Leto: 2000
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2012, št. 1
  Kronika, 2012, no. 1
  Leto: 2012
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 1953, št. 1
  Kronika, 1953, No. 1
  Leto: 1953
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1953, št. 2
  Kronika, 1953, No. 2
  Leto: 1953
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1953, št. 3
  Kronika, 1953, No. 3
  Leto: 1953
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1954, št. 1
  Kronika, 1954, No. 1
  Leto: 1954
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1954, št. 2
  Kronika, 1954, No. 2
  Leto: 1954
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Št. zadetkov: 183