Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino primarno pokriva slovensko krajevno zgodovino in poskuša z izborom člankov popularizirati zgodovino in jo približati širšemu krogu bralcev. Kronika izhaja redno, trikrat na leto – februarja, junija in oktobra. Vsaki dve leti izide tudi tematska številka, ki je posvečena eni sami izbrani temi (npr. gradu Brdo pri Kranju (2004), Ljubljani (2002), gradu Snežnik (2000)...). Avtorji prispevkov so v veliki meri uveljavljeni znanstveniki, priložnost pa dajemo tudi mladim avtorjem, ki so šele na začetku svoje raziskovalne poti.

Izdajatelj: Zveza zgodovinskih društev Slovenije Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Uredniški odbor: dr. Miha Preinfalk (odgovorni urednik), mag. Barbara Šterbenc Svetina (tehnična urednica),mag. Sonja Anžič-Kemper, dr. Aleš Gabrič, dr. Stane Granda, dr. Eva Holz, dr. Miha Kosi, Irena Lačen Benedičič, dr. Tomaž Lazar, mag. Vlasta Stavbar, mag. Nadja Terčon
Uredništvo in uprava: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Naslov: Novi trg 2, p.p. 306, 1000 Ljubljana
Kontakti: dr. Miha Preinfalk,mag. Barbara Šterbenc Svetina,
tel. (386) 01 4706 204,
01 4706 200, fax. (386) 01 4257 801
ISSN 0023-4923

Revija Kronika je vključena v podatkovno bazo: Bibliography of the History of Art, Medline; ERIH – European Reference Index for the Humanities

Navodila avtorjem.
Naročilo tiskanih izvodov.

 • Kronika, 1984, št. 2-3
  Iz zgodovine Bleda
  Leto: 1984
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije
 • Kronika, 1983, št. 2-3
  Iz zgodovine Maribora
  Leto: 1983
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije
 • Kronika, 2020, št. 3
  Iz zgodovine Tržiča
  Leto: 2020
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2019, št. 3
  Iz zgodovineTrsta
  Leto: 2019
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika
  V zlatih črkah v zgodovini
  Razprave v spomin Olgi Janša-Zorn
  Leto: 2009
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika 68, 2020, št. 1
  Leto: 2020
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 2012, št. 1
  Leto: 2012
  Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
 • Kronika, 1953, št. 1
  Leto: 1953
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1953, št. 2
  Leto: 1953
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1953, št. 3
  Leto: 1953
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1954, št. 1
  Leto: 1954
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1954, št. 2
  Leto: 1954
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1954, št. 3
  Leto: 1954
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1955, št. 1
  Leto: 1955
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1955, št. 2
  Leto: 1955
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1955, št. 3
  Leto: 1955
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1956, št. 1
  Leto: 1956
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1956, št. 2
  Leto: 1956
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1956, št. 3
  Leto: 1956
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
 • Kronika, 1957, št. 1
  Leto: 1957
  Zgodovinsko društvo za Slovenijo
Št. zadetkov: 195