Revija Zgodovina za vse je usmerjena v historično antropologijo in se ukvarja z zgodovino vsakdanjega življenja in zgodovino od spodaj ali zgodovino malih ljudi. Posebna odlika revije je povratek k pripovedništvu. Razdeljena je v tri dele. Prvi vsebuje zgodbe, ki jih piše življenje in članke, ki ustrezajo programski orientaciji revije. Kriterij za prispevke je znanstveni pristop z bogatim kritičnim aparatom in stil prispevkov (napisani so v obliki pripovedi, t.j. zgodbi, ki se izogiba dolgočasni naraciji), ki mora biti na dovolj visoki ravni. Drugi del vsebuje prispevke s področja historične teorije in polemike, tretji pa ocene knjig, ki se ukvarjajo s podobnimi temami. Največja značilnost revije je nedvomno povratek k pripovedništvu. Članki se odlikujejo po bogati pripovedi ali opisu (t.j. globoki ali poglobljeni opis). Ta spada med t.i. moderno pripoved, ki jo zgodovinarji pod vplivom odkritij antropologije postavljajo nasproti klasični pripovedi ali »tankemu opisu«. Temeljite in natančne študije različnih fenomenov iz slovenske zgodovine predstavljajo kompleksne članke, ki se glede na uporabljeno metodologijo in tehnike pisanja uvrščajo na področje mikrozgodovine ali mikropripovedi, zgodovine vsakdanjega življenja, zgodovine mentalitete ter zgodovine civilizacij, navad in običajev. Glede na paradigmatsko usmeritev lahko revijo uvrstimo med podobne zgodovinske publikacije v Evropi. Članki so dopolnjeni z daljšimi nemškimi povzetki in s krajšimi slovenskimi in angleškimi sinopsisi. Revija izhaja dvakrat letno. Z veseljem pričakujemo prispevke avtorjev in bralcev, ki jih zanimajo takšne zgodovinske teme in čutijo potrebo po pisanju ali branju tovrstne zgodovine.

Izdajatelj in založnik: Zgodovinsko društvo Celje
Naslov: Prešernova ulica 17, SI-3000 Celje
Kontakti:e-pošta, tel. (386) 03 42 86 412, fax. (386) 03 42 86 411

Uredniški odbor: dr. Borut Batagelj (urednik), dr. Bojan Cvelfar, dr. Dragica Čeč, dr. Jure Gašparič, dr. Tone Kregar, dr. Jurij Perovšek, dr. Marija Počivavšek, dr. Ludwig Steindorff, dr. Mario Strecha, dr. Andrej Studen, dr. Aleksander Žižek.

ISSN 1318-2498 (Tiskana izd.)
ISSN 2630-4325 (Spletna izd.)

Revija je uvrščena v podatkovno bazo EBSCOhost.
Povzetki razprav so objavljeni in indeksirani v publikacijah Historical Abstracts in America: History and Life.

Naročilo tiskanih izvodov: dr. Marija Počivavšek

 • Zgodovina za vse, 2013, št. 2
  Zgodovina korupcije in žalitev visokih političnih osebnosti
  Leto: 2013
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1994, št. 1
  Leto: 1994
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1994, št. 2
  Leto: 1994
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1995, št. 1
  Leto: 1995
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1995, št. 2
  Leto: 1995
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1996, št. 1
  Leto: 1996
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1996, št. 2
  Leto: 1996
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1997, št. 1
  Leto: 1997
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1997, št. 2
  Leto: 1997
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1998, št. 1
  Leto: 1998
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1998, št. 2
  Leto: 1998
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1999, št. 1
  Leto: 1999
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 1999, št. 2
  Leto: 1999
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 2000, št. 1
  Leto: 2000
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 2000, št. 2
  Leto: 2000
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 2001, št. 1
  Leto: 2001
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 2001, št. 2
  Leto: 2001
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 2002, št. 1
  Leto: 2002
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 2002, št. 2
  Leto: 2002
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
 • Zgodovina za vse, 2003, št. 1
  Leto: 2003
  Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Št. zadetkov: 51