• Privilegijska knjiga
    SI ZAL LJU 488, Mesto Ljubljana: rokopisne knjige, Cod. XXV/1
    Leto: 2011
    Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Št. zadetkov: 1