• Ali se ženska res nima pravice vtikati v politiko?
  Leto: 1920
  Krekova prosveta, Ljubljana
 • Avstro-ogrska nagodba
  Avtor(ji): Ivan Zabukovšek
  Leto: 1908
  Učiteljska tiskarna, Ljubljana
 • Boj za obstoj in svobodo Slovenije
  Leto: 1924
  Tajništvo Slovenske ljudske stranke, Ljubljana
 • Borba Slovenaca za Jugoslaviju
  Dr. Krek, dr. Korošec i drugovi u austrijskom parlamentu
  Борба Словенаца за Југославију
  Др. Крек, др. Корошец и другови у аустријском парламенту
  Avtor(ji): Jugoslavikus
  Leto: 1934
  Svetlost, Beograd
 • Statut Narodne Fašistične Stranke
  Listina o delu
  Listina o šoli
  Carta della scuola
  Statuto del P. N. F.
  Carta del lavoro
  Leto: 1943
  Ufficio stampa della Federazione dei fasci dell' I. N. C. F., Ljubljana
 • Cловенская Kаринтня и бургенландские Хoрваты: вoпpoc o 200.000 Югocлaвaх в Aвctpии
  Leto: 1947
  Vlada Federativne ljudske republike Jugoslavije, Beograd
 • Zakon banditov
  Das Banditengesetz
  Leto: 1943
  Reichspropagandaamt, Zweigstelle Radmannsdorf
 • Delovna ustava
  Leto: 1942
  La libreria dello Stato, Rim, Instituto poligrafico dello stato, Rim
 • Der Aufbau des Schulwesens in der Untersteiermark
  Leto: 1941
  Amte Schulwesen in der Bundesführung des Steirischen Heimatbundes, Gradec
 • Doktrina fašizma
  Avtor(ji): Benito Mussolini
  Leto: 1941
  Novissima, Rim
 • Razprava o nacionalnem vprašanju v KPJ leta 1923
  Dokumenti o oblikovanju federativnega nacionalnega programa KPJ
  Leto: 1990
  Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Partizanska knjiga, Ljubljana
 • Falzifikatorji zgodovine: zgodovinske ugotovitve
  Poročilo Sovjetskega informacijskega biroja
  Leto: 1948
  Ljudska pravica, Ljubljana
 • Občinski red in občinski volilni red za deželno stolno mesto Ljubljano
  Gemeinde-Ordnung und Gemeinde-Wahlordnung für die Landeshauptstadt Laibach
  Leto: 1910
  Mestni magistrat ljubljanski, Ljubljana
 • Naredba o ustanovitvi kmečkega poverjeništva za Ljubljansko pokrajino
  Naredba o ustanovitvi Kmetijske zbornice za Ljubljansko pokrajino
  Poslovnik Kmetijske zbornice za Ljubljansko pokrajino
  Verordnung über die Gründung der Bauernvertretung für die Provinz Laibach
  Verordnung über die Gründung der Landwirtschaftskammer für die Provinz Laibach
  Geschäftsordnung der Landwirtschaftskammer für die Provinz Laibach
  Leto: 1944
  Ljudska tiskarna, Ljubljana
 • Gradivo za bibliografijo slovenskega osvobodilnega tiska
  Ponatis iz Slovenskega zbornika 1945
  Leto: 1945
  Znanstveni institut pri Predsedstvu SNOS-a, Ljubljana
 • Posebni odtis iz knjige
  Henrik Tuma: "Iz mojega življenja — Spomini, misli in izpovedi.“
  Urednikove dopolnitve
  Avtor(ji): Dušan Kermavner
  Leto: 1937
 • Vatikan i Jugoslavija
  I. deo
  Odnosi Vatikana prema južnoslovenskim narodima do kraja prvog svetskog rata
  Leto: 1953
  Publicističko-izdavački zavod "Jugoslavija", Beograd
 • Izveštaji kraljevskih konsulata u 1925. godini
  Leto: 1925
  Ministarstvo inostranih dela, Beograd
 • Jadransko pitanje na konferenciji mira u Parizu
  Zbirka akata i dokumenata
  Avtor(ji): Ferdo Šišić
  Leto: 1920
  Matica hrvatska, Zagreb
 • Kaj hočemo
  Poslanica slovenski mladini
  Leto: 1901
  Komisijonalna založba L. Schwentnerja, Ljubljana
Št. zadetkov: 54