• I. Kreistag zu Pettau
  12. und 13. September 1942
  Leto: 1942
  Steireischer Heimatsbund, Ptuj
 • 75 Jahre/let KIG
  Leto: 1944
  Krainischen Industrie Gesellschaft, Jesenice
 • Adriatic irredentism
  Avtor(ji): Angelo Vivante
  Leto: 1945
  Ljudska pravica, Ljubljana
 • Ali se ženska res nima pravice vtikati v politiko?
  Leto: 1920
  Krekova prosveta, Ljubljana
 • Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans: compiled after the records of the Head-Quarter of Slovenia
  Leto: 1946
  Research institute, Ljubljana
 • Jugoslav commercial directory
  Jugoslavisches Handels-Adressbuch
  Annuaire du commerce Yougoslave
  Annuario comerciale Jugoslavo
  Privredni adresar Kraljevine Jugoslavije
  Leto: 1932
  Zavod za unapređivanje spoljne trgovine pri Ministarstvu trgovine i industrije, Beograd
 • Avstro-ogrska nagodba
  Avtor(ji): Ivan Zabukovšek
  Leto: 1908
  Učiteljska tiskarna, Ljubljana
 • Il "Territorio libero" di Trieste e l'opinione pubblica: Risultati di un sondaggio eseguito nel marzo 1947 a Trieste
  BOLLETTINO N. 6-7
  Leto: 1947
  "DOXA" Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica, Milano
 • Balkanska vojska
  Avtor(ji): Anton Bezenšek
  Leto: 1913
  Družba sv. Mohorja, Celovec
 • V. kongres komunistične partije Jugoslavije
  Beograd, od 21. do 28 jul. 1948
  Leto: 1948
  Cankarjeva založba, Ljubljana
 • Bodi svoje sreče kovač!: nauki za vsakdanje življenje
  Avtor(ji): Jurij Trunk
  Leto: 1904
  Družba sv. Mohorja, Celovec
 • Boj za obstoj in svobodo Slovenije
  Leto: 1924
  Tajništvo Slovenske ljudske stranke, Ljubljana
 • Boj za obstoj in svobodo Slovenije
  The struggle for existence and freedom of Slovenia
  Leto: 1924
  Tajništvo Slovenske ljudske stranke, Ljubljana
 • Borba Slovenaca za Jugoslaviju
  Dr. Krek, dr. Korošec i drugovi u austrijskom parlamentu
  Борба Словенаца за Југославију
  Др. Крек, др. Корошец и другови у аустријском парламенту
  Avtor(ji): Jugoslavikus
  Leto: 1934
  Svetlost, Beograd
 • Borba komunistov Jugoslavije za socialistično demokracijo
  VI. kongres Komunistične partije Jugoslavije (Zveze komunistov Jugoslavije), Zagreb, od 2. do 7. novembra 1952
  Leto: 1952
  Cankarjeva založba, Ljubljana
 • Босански омладинци и сарајeвски атeнтат
  Bosanski omladinci i sarajevski atentat
  Avtor(ji): Božo Čerović
  Leto: 1930
  Trgovačka štamparija, Sarajevo
 • The Slovene Carinthia
  Carinthie Slovène
  Словенская Каринтия
  Slovenska Koruška
  Leto: 1930
  Ljudska pravica, Ljubljana
 • Statut Narodne Fašistične Stranke
  Listina o delu
  Listina o šoli
  Carta della scuola
  Statuto del P. N. F.
  Carta del lavoro
  Leto: 1943
  Ufficio stampa della Federazione dei fasci dell' I. N. C. F., Ljubljana
 • Cartes sur la structure ethnique de la Carinthie Slovene
  Leto: 1947
  Ministarstvo inostranih poslova: Beograd
 • Caspar Poscheneu
  Ljudski živinozdravniški recepti
  Avtor(ji): Jerezh Balantin
  Leto: 1800
Št. zadetkov: 284