V sklopu svojega obširnega raziskovalnega dela, v katerem se ukvarja predvsem z obdobjem prve Jugoslavije, je dr. Anka Vidovič Miklavčič posebno pozornost posvetila mikroštudijam o dogajanju v lokalnih administrativnih enotah. V zapisu ob njeni sedemdestletnici v Zgodovinskem časopisu je prof. dr. Miroslav Stiplovšek napisal: »Značilnost jubilantkine raziskovalne dejavnosti v zadnjih letih so tudi krajevnozgodovinske razprave o političnem življenju in drugem dogajanju v posameznih okrajih in občinah v obdobju 1929-1941. Mikroštudije o devetih okrajih in treh občinah so dragocene zlasti zato, ker osvetljujejo posebnosti posameznih manjših območij, ki v splošnih orisih ne morejo priti dovolj do izraza.« (Dr. Anka Vidovič-Miklavčič – sedemdesetletnica) Od takrat je seznamu dodala še mikroštudijo o okraju Kranj (1. del), ki mu bo v letu 2015 sledilo še nadaljevanje. Na portalu Zgodovina Slovenije – SIstory smo sklenili te študije zbrati na enem mestu, v zbirko pa bomo postopoma dodajali vse dosegljive materiale.

Št. zadetkov: 9